Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Promile v praxi
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 27. 02. 2012 17:08
Zobrazené: 8816x
 

Výškový rozdiel medzio obcami A a B na železničnej trati je 600 m. Stúpanie trate je 12 ‰. Vypočítaj vzdialenosť obcí.
50
7,2
50 000
72 000

Medzi dvomi mestami, ktorých vodorovná vzdialenosť je 8,2 km je železničná trať s klesaním 11 ‰. Vypočítaj výškový rozdiel miest.
29 m
20,9 m
92 m
90,2 m

Cesta stúpa o 10 m na vodorovnej vzdialenosti 3000 m. Vyjadri jej stúpanie v promile.
3,3 ‰
33 ‰
0,33 ‰
5 ‰

Značka pri železničnej trati oznamuje, že nasledujúci úsek trate dlhý 1731 m má klesanie 20 ‰. Vypočítaj výškový rozdiel medzi začiatočným a koncovým bodom tohto úseku.
34,26 m
34,62 m
43,26 m
43,62 m

Zlatý prsteň vážiaci 3,5 g obsahuje 950 ‰ čistého zlata. Vypočítaj koľko gramov zlata sa nachádza v prsteni.
3,352 g
3,325 g
3,235 g
3,532 g

Strieborný náramok vážiaci 11,2 g obsahuje 8,96 g čistého striebra. Vypočítaj aká je to časť vyjadrená v promile.
800 ‰
900 ‰
890 ‰
980 ‰

Zliatok má hmotnosť 58,4852 g a obsahuje 585 ‰ rýdzeho zlata. Koľko gramov rýdzeho zlata je v zliatku?
34,123 g
34,231 g
34,213 g
34,312 g

Bezmenná krajina má 52 000 obyvateľov a natalita v krajine je 11 ‰. Vypočítaj koľko detí sa narodí v krajine za jeden rok.
257
752
527
572

Vo veľkom meste s počtom obyvateľov 635 000 sa narodí za rok 13 970 detí. Vypočítaj natalitu mesta.
2,1 ‰
12 ‰
22 ‰
2,2 ‰

V krajine X s počtom obyvateľov 4 231 800 je priemerná mortalita 8,5 ‰. Zisti koľko obyvateľov v priemere zomrie za rok.
35970,3
359,703
35,970,3
3597,03 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame