Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Obvod a obsah trojuholníka
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 24. 10. 2011 15:43
Zobrazené: 20553x
 

Aký vzorec platí pre výpočet obvodu ľubovoľného trojuholníka?
S = a +b+c
O = 2a + c
O = a.b/2
O = a +b+c

Vypočítaj obvod trojuholníka so stranami dlhými 5 cm 1,2 dm a 0,09m.
7,1 dm
17,9 cm
26 cm
15,2 cm

Vypočítaj obsah trojuholníka, ktorého strana a = 7,5 a výška va = 4,3.
161,25
16,125
1,6125
32,25

Vypočítaj obsah trojuholníka, ktorého strana b = 5 a výška vb = 2.
5
10
20
15

Vypočítaj obsah trojuholníka, ktorého strana c=4,5 a výška vc=2,5.
11,25
5,625
22,5
56,25

Vypočítaj obsah pravouhlého trojuholníka s odvesnami dlhými 7 cm a 9 cm.
314,5
31,5
126
63

Aká dlhá je strana trojuholníka, ak jeho obsah je 28 dm2 a jeho výška je 8 dm.
9
56
8
7

Aká dlhá je odvesna pravouhlého trojuholníka, ak jeho obsah je 60,5 cm2 a jeho druhá odvesna je dlhá 1,1 dm.
11cm
0,11dm
121 cm
6,05

Vypočítaj obvod a obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého strany majú veľkosť 3 cm, 4 cm a 5 cm.
12 cm2 a 6cm
12 cm a 6 cm2
12 cm a 12 cm2
6 cm a 6 cm2

Vypočítaj obvod a obsah trojuholníka, ktorého stranjy majú veľkosť a=5 cm, b=6 cm, c=6 cm a vc=4 cm.
12 cm2 a 12 cm
17 cm2 a 17 cm
12 cm2 a 17 cm
17 cm2 a 12 cm 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame