Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Mocniny, odmocniny a uhol
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 20. 07. 2011 15:31
Zobrazené: 12597x
 

Urč základ mocniny a mocniteľa vo výraze: (3a + 1/8)2
základ mocniny: 3a, mocniteľ: 2
základ mocniny: 2, mocniteľ : (3a + 1/8)
základ mocniny: (3a + 1/8), mocniteľ: 2
základ mocniny: 2, mocniteľ: 8

Ak umocňujeme číslo (-1), tak:
je vždy +1
výsledok je +1 ak je mocniteľ párne číslo a (-1) ak je mocniteľ nepárne číslo
je vždy -1
výsledok je -1 ak je mocniteľ párne číslo a +1 ak je mocniteľ nepárne číslo

Odmocniny môžeme sčítavať a odčítavať
len vtedy, ak pod odmocninou je nepárne číslo
len vtdy ak majú rôzny základ
len vtedy ak pod odmocnicnou je párne číslo
len vtedy, ak majú rovnaký základ

Vypočítajte: [-(-9/16)2 . 64]3. (8/81)3=
-81
18
81
-96

Sčítať a odčítať mocniny
môžeme, ak majú rovnaký základ aj exponent
môžeme tie ktoré majú rovnakého exponenta (základ môžu mať rôzny)
môžeme tie, ktoré majú rovnaký základ, na exponente nezáleží
môžeme ľubovoľné mocniny, bez ohľadu na základ či exponent

Konvexný uhol je
vypuklý uhol
dutý uhol
plný uhol
priamy uhol

Veľkosť ostrého uhla je
360 stupňov
180 a viac stupňov
0 - 90 stupňov
90 - 150 stupňov

Minútová ručička za sekundu na hodinách opíše uhol veľkosti
360´
160"
30"
360"

Sekundová ručička za jednu sekundu opíše uhol veľkosti
6 stupňov
360 stupňov
21 600 minút
6"

1 radián je
(3,14.360) stupňov
(360/6,28) stupňov
360 stupňov
6,28 stupňov 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame