Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Nerovnice
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 15. 03. 2011 16:14
Zobrazené: 16376x
 

Vyriešte nerovnicu: ((3 - 2x)/5) + 8 > ((5x + 2)/2) - x
x > 4
x ≥ 4
x < 4
x ≤ 4

Ako by ste pomocou zátvoriek zapísali výsledok z predchádzajúceho príkladu?
x = (-∞, 4>
x = <-∞, 4)
x = (-∞, 4)
x = <-∞, 4>

O aký interval sa jedná pri predchádzajúcom príklade?
uzavretý
polootvorený
otvorený
polouzavretý

Vypočítajte: 5(x – 1) – x(7 – x) < x2
x < - 5/2
x < 5/2
x > 5/2
x > - 5/2

Určite, ktoré záporné, celé čísla vyhovujú nerovnici: 2x/5 -23 < 2x – 16
(-1, -2, -3, -4, -5)
(-2, -3. -4, -5)
(-1, -2, -3, -4)
(-4, -5)

Vypočítajte: (x – 3)2 ≤ x(x + 2) + 3
x ≤ ¾
x ≥ ¾
x < ¾
x > ¾

Ako by ste pomocou zátvoriek zapísali výsledok z predchádzajúceho príkladu?
x = (3/4,∞)
x = (3/4,∞>
x = <3/4,∞)
x = <3/4,∞>

O aký interval sa jedná pri predchádzajúcom príklade?
uzavretý
polootvorený
otvorený
polouzavretý

Vyriešte nerovnicu: (2x-1)/2 + (x+3)/4 < (7x + 2)/3 - x/6
x < -5/11
x > -5/11
x ≥ -5/11
x ≤ -5/11

Vypočítajte: (7-3x)/5 + (x+2)/3 ≥ (2x - 3)/4 + x
x ≤ 169/106
x ≥ 169/106
x < 169/106
x > 169/106 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame