Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Vzájomná poloha dvoch kružníc
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 22. 09. 2010 12:09
Zobrazené: 11991x
 

Čo platí pre totožné kružnice?
majú iba spoločný stred
majú spoločný stred, ale majú rôzne dĺžky polomerov
majú iba rovnaké polomery
majú spoločný stred a rovnaké polomery

Čo platí pre sústredné kružnice?
majú rovnaké polomery, ale nemajú spoločný stred
majú spoločný stred, ale majú rôzne dĺžky polomerov
nemajú spoločné nič
majú spoločný stred a rovnaké polomery

Ako sa nazýva oblasť, ktorú vytvárajú dve sústredné kružnice?
medzikružie
polokružie
súskružie
spolokružie

Čo platí pre kružnice, ktoré nemajú žiadny spoločný bod a hovoríme o nich, že ležia mimo seba?
v = r1 + r2
v = r1 - r2
v > r1 + r2
v < r1 + r2

Čo platí pre kružnice, o ktorých hovoríme, že majú vonkajší dotyk?
v = r1 + r2
v = r1 - r2
v > r1 + r2
v < r1 + r2

Koľko bodov majú spoločných kružnice z predchádzajúceho príkladu?
1
2
3
4

V koľkých bodoch sa pretínajú dve kružnice, ak platí, že: r1 - r2 < v < r1 + r2 ?
1
2
3
4

Čo neplatí pre kružnice, pre ktoré platí, že vzdialenosť ich stredov je rovná rozdielu polomerov?
majú jediný spoločný bod
majú vnútorný dotyk
všetky body menšej kružnice ležia vo vnútri väčšej kružnice
majú spoločný jeden vonkajší bod

Čo môžete povedať o dvoch kružniciach, pre ktoré platí: v < r1 - r2
kružnice sa nedotýkajú v žiadnom bode a ležia mimo seba
kružnice sa dotýkajú zvonku v jednom spoločnom bode
jedna kružnica leží vo vnútri druhej a nemajú žiadny spoločný bod
jedna kružnica leží vo vnútri druhej a majú spoločný jediný bod

Máte kružnicu s polomerom 6cm a druhú kružnicu s polomerom 4 cm. Čo musí platiť pre vzdialenosť stredov týchto kružníc, aby ste mohli prehlásiť, že ide o kružnice, ktoré sa pretínajú v dvoch bodoch?
v < 10 cm
v > 10cm
v = 10cm
2cm < v < 10cm 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame