Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Vzájomná poloha priamky a kružnice
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 22. 09. 2010 12:09
Zobrazené: 10060x
 

Priamka, ktorá má vzdialenosť od stredu kružnice väčšiu ako je jej polomer, sa nazýva?
sečnica
nesečnica
dotyčnica
tetiva

Priamka, ktorá má vzdialenosť od stredu kružnice menšiu ako je jej polomer, sa nazýva?
sečnica
nesečnica
dotyčnica
tetiva

Priamka, ktorá má vzdialenosť od stredu kružnice rovnakú ako je jej polomer, sa nazýva?
sečnica
nesečnica
dotyčnica
tetiva

Koľko bodov má dotyčnica spoločných s kružnicou?
0
1
2
3

Koľko bodov má sečnica spoločných s kružnicou?
0
1
2
3

Koľko bodov má nesečnica spoločných s kružnicou?
0
1
2
3

Ako nazývame body, ktoré má dotyčnica spoločné s kružnicou?
body prieniku
body vzniku
body dotykové
bod dotyku

Ako nazývame body, ktoré má sečnica spoločné s kružnicou?
sečníky
presečníky
úsečníky
priesečníky

Doplňte vetu: Dotyčnica zviera s polomerom kružnice uhol
45°
90°
180°
270°

Máte kružnicu so stredom S, s polomerom r a dotyčnicou, na ktorej sa okrem bodu dotyku (T) nachádza bod X. Platí, že |TX| = 8cm a |SX| = 10cm. Vypočítajte, aký je polomer kružnice.
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame