Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Významné prvky trojuholníka
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 20. 07. 2010 10:59
Zobrazené: 9768x
 

Úsečka určená stredmi jeho dvoch strán je:
stredná priečka trojuholníka
výška trojuholníka
os trojuholníka
ťažisko trojuholníka

Koľko ťažníc má trojuholník:
6
4
5
3

Tri ťažnice sa pretínajú v jednom bode, ktorý nazývame:
pól
ťažisko
ohnisko
ťažnica

Daný je trojuholník ABC, kde |AB| = 4 cm, |BC| = 7 cm, |AC| =5 cm. Určte dĺžky jeho stredných priečok.
|A1B1| = 2 cm |B1C1| = 5,3 cm |A1C1| = 2,5 cm
|A1B1| = 2 cm |B1C1| = 3,5 cm |A1C1| = 2,5 cm
|A1B1| = 2 cm |B1C1| = 3,5 cm |A1C1| = 2 cm
|A1B1| = 2,5 cm |B1C1| = 3,5 cm |A1C1| = 2,5 cm

Body XYZ sú stredmi trojuholníka ABC. Vypočítajte obvod trojuholníka ABC, ak dĺžky jeho stredných priečok sú |XY| = 2,5 cm |YZ| = 3,5 cm |XZ| = 4,5 cm.
10 cm
10,5 cm
21 cm
22 cm

Určte dĺžky strán trojuholníka KLM, ak viete, že dĺžky jeho stredných priečok sú 4 cm, 1,5 cm, 4,5 cm.
8 cm, 3 cm, 9 cm
4,5 cm, 1,5 cm, 4,5 cm
4 cm, 1,5 cm, 4,5 cm
5 cm, 2 cm, 4 cm

Ťažisko rozdeľuje každú ťažnicu na dve úsečky, pomer ich dĺžok je:
2 : 1
3 : 1
4 : 1
1,5 : 1

Ťažisko označujeme písmenom:
t
T
A
a

V trojuholníku je vzdialenosť ťažiska od vrcholu B = 4 cm. Aká dlhá je ťažnica na stranu AC?
6 cm
4 cm
5 cm
12 cm

Trojuholník ABC má obvod 146 cm. Určte obvod trojuholníka XYZ, ktorého vrcholy X, Y, Z sú stredy strán AB, BC, AC trojuholníka ABC:
73,5 cm
70 cm
48,6 cm
73 cm 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame