Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Zhodnosť trojuholníkov
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 20. 07. 2010 10:59
Zobrazené: 9088x
 

Doplň definíciu: Dva útvary, ktoré môžeme premiestniť tak, aby sa kryli nazývame:
zhodnými
geometrickými
lineárnymi
nakreslenými

Doplň definíciu: Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú vo všetkých odpovedajúcich stranách a vo všetkých odpovedajúcich:
pomeroch
uhloch
stranách
bodoch

Zhodné útvary majú:
zhodný tvar
nezhodný tvar
podobný tvar
rôzny tvar

Koľko je viet o zhodnosti trojuholníkov?
2
4
3
1

Ako sa nazýva veta: Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú v dvoch stranách a uhle nimi určenom.
susu
usu
sss
sus

Ako sa nazýva veta: Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú vo všetkých stranách.
sss
sus
usu
ssss

Ako sa nazýva veta: Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú v jednej strane a dvoch uhloch k nej priľahlých.
uusu
sus
usu
sss

Dva trojuholníky sú nezhodné:
ak sa zhodujú v jednej strane a dvoch uhloch k nej priľahlých
ak sa nezhodujú v jednej strane a v jednom uhle
ak sa zhodujú vo všetkych odpovedajúcich stranách
ak sa zhodujú v dvoch stranách a uhle nimi určenom

Dané sú dve kružnice k (S1, r1), p (S2, r2). Rozhodnite, či kružnice sú zhodné, keď r1= 56,2 mm a r2 = 5,62 cm.
kružnice sú zhodné
kružnice sú nezhodné
kružnice sa pretínajú
kružnice sú rôzne

Dané sú dva ∆ ABC a ∆ KLM. Rozhodnite, či trojuholníky sú zhodné, keď a = 40 mm, b = 50 mm, c = 45 mm a k = 50 mm, l = 40 mm, m = 4,5 cm.
trojuholníky sú nezhodné
trojuholníky sú rovnostaranné
trojuholníky sú podobné
trojuholníky sú zhodné 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame