Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Výraz a jeho úprava
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 20. 07. 2010 10:59
Zobrazené: 12831x
 

Vypočítajte: (54 * 41) : 12 - 52,5 + 74 * 6 - 12 : 4 + (14 + 15) - 26
548
576
518
566

Do VII.A triedy chodí x žiakov. Dievčat je 19. Koľko chlapcov je v triede?
x - 19
x + 19
19 - x
19x

Vypočítajte: (42d + 74) + (53,54 - 14d)
127,54 - 28d
116d + 39,54
28d + 127,54
28d - 127,54

Vypočítajte: (m + 0,11) - (-3m + 2,22) - (m - 0,5m)
3,5m - 2,11
2,11 - 3,5m
3,5m + 2,33
2,11 - 1,5m

Hruška má hmotnosť y gramov, nektarinka má hmotnosť o 32 g väčšiu a hmotnosť melóna je 18-krát väčšia ako hmotnosť hrušky. Vyjadrite hmotnosť melóna v tvare dvojčlena.
18y - 576
18y + 576
y + 576
y - 576

Vypočítajte obvod obdĺžnika, ak jeho strana má dĺžku x a druhá strana je o 7 jednotiek dlhšia.
4x + 5
2x + 5
4x - 10
4x + 10

Zjednodušte daný výraz: (9x - 12) : 3 - x - 1
2x + 5
2x - 5
5 - 2x
x + 1

Upravte výraz vyňatím najväčšieho spoločného deliteľa pred zátvorku: 90 - 80s
10s * (9 - 8s)
10 * (9 - 9s)
10 * (9 - 8s)
10 * (9 + 8s)

Upravte výraz: 1 - (4,5r - 7,1) + (8,4 + 4r) + 24r + 32
48,5 + 23,5r
48,5 - 23,5r
32,5r + 33,3
15,5r + 17,5

Zapíšte výraz: Od čísla b sme odčítali súčet čísel 5c a 9a, potom sme ešte pripočítali číslo 15 a odčítali číslo u.
b - (5c - 9a) + 15 - u
b + (5c - 9a) + 15 - u
b - 5c + 9a + 15 - u
b - (5c +9a) + 15 - u 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame