Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Objem a povrch hranola
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 20. 07. 2010 10:59
Zobrazené: 33453x
 

Ako označujeme objem:
V
O
B
S

Vypočítajte objem pravidelného trojbokého hranola, ktorého podstava je pravouhlý trojuholník s odvesnami a,b, ak a = 2,6 m, b = 2,6 m a v = 7,4 m.
25,12 m3
25,012 m3
250,12 m3
2,512 m3

Vypočítajte objem štvorbokého hranola s a = 5 cm a výškou v = 10 cm.
2500 cm3
2,5 cm3
25 cm3
250 cm3

Vypočítajte objem štvorbokého hranola s a = 0,3 dm, b = 2 cm a výškou v = 10 cm.
60 cm3
6 cm3
0,6 cm3
600 cm3

Trojboký hranol má objem 33,3 dm3, obsah podstavy je 600 cm2. Vypočítajte výšku hranola.
5,5 dm
5 dm
5,55 dm
0,55 dm

Vypočítajte povrch pravidelného trojbokého hranola s hranou podstavy a = 8 cm a výškou v = 1,4 dm.
391,36 cm2
3913,6 cm2
39,136 cm2
39136 cm2

Vypočítajte povrch štvorbokého hranola s a = 0,3 dm, b = 2 cm a výškou v = 10 cm.
112 cm2
1120 cm2
11,2 cm2
1,21 cm2

Pravidelný štvorboký hranol má hranu podstavy a = 2,4 dm, bočnú hranu h = 36 cm. Vypočítajte jeho povrch.
46,08 dm2
4,608 dm2
4,68 dm2
46,8 dm2

Ako označujeme povrch:
S
V
P
Y

Vypočítajte povrch trojbokého hranola s podstavou tvaru pravouhlého trojuholníka s rozmermi a = 3 cm, b = 4 cm a výškou hranolu v = 20 cm.
2,52 cm2
252 cm2
0,252 cm2
2520 cm2 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame