Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Priama úmernosť
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 21. 06. 2010 08:43
Zobrazené: 15749x
 

Ktorá z uvedených viet symbolizuje priamu úmernosť?
Čím viac robotníkov bude na stavbe, tým kratší čas budú potrebovať na zhotovenie stavby
Čím rýchlejšie pôjdem, tým kratší čas mi bude trvať, až cestu prejdem
Čím lepšie auto budem mať, tým bude jeho spotreba nižšia
Čím viac peňazí budem mať, tým viac jabĺk si môžem kúpiť

Akým vzťahom vo všeobecnosti vyjadrujeme priamu úmernosť?
y = k / x
y = k * x
y = k + x
y = k - x

Čo neplatí podľa predchdzajúceho vzťahu pre priamu úmernosť?
koľkokrát sa zväčší x, toľkokrát sa zväčší y
koľkokrát sa zväčší x, toľkokrát sa zmenší y
koľkokrát sa zmenší x, toľkokrát sa zmenší y
konštanta k môže nadobúdať aj nulové hodnoty

Grafom priamej úmernosti je?
priamka
parabola
rovnoosá hyperbola
elipsa

Ako sa nazýva zápis, ktorý sa vyskytuje pri slovných úlohách, kde sa rieši priama úmernosť?
rozčlenka
roznožka
trojčlenka
trojnožka

Máte čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ktoré z uvedených zápisov vyjadrujú vo vzťahu k nim priamu úmernosť?
5, 2.5, 5/3, 1.25, 1, 5/6, 5/7
2, 1, 2/3, 0.5, 0.4, 1/2, 2/7
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
0, 12, 7, 243, 3, 6, 90

V 2 gramoch semena na siatie mrkvy je asi 140 semien. Koľko ich je v 10 gramoch?
7
70
700
7000

875 gramov múky predstavuje 7/20 objemu celého zásobníka. Koľko gramov múky tvorí celý zásobník?
2000 gramov
2500 gramov
3000 gramov
3500 gramov

Na bicykli prejdete 18 kilometrov za jednu hodinu, čo predstavuje, že zvládnete prejsť 5 metrov za jednu sekundu. Aká je konštanta priamej úmernosti?
0.036
0.36
3.6
36

Objem kvádra je V=a*b*c. Ak každú jeho hranu zväčšíme dva krát, ako bude vyzerať nový objem kvádra V'? (koľkokrát sa tento objem zväčší)
V' = 8 * V
V' = 12 * V
V' = 2 * V
V' = 4 * V 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame