Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Ako meriame elektrický prúd

Dátum pridania: 26. 07. 2014 23:20
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 7576x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Monika Andrejovská

reklama

 

Pripravíme sa na meranie elektrického prúdu. Veľkosť elektrického prúdu meriameampérmetrom. Používajú sa ručičkové ampérmetre, alebo digitálne ampérmetre.


 

Stupnica ručičkového ampérmetra

Aby sme správne určili hodnotu prúdu, musíme si pred meraním zistiť údaje o stupnici:

- v akých jednotkách je stupnica

- rozsah stupnice (najmenšia a najväčšia hodnota na stupnici)

- veľkosť najmenšieho dielika (veľkosť medzi dvoma vyznačenými hodnotami / počet dielikov medzi tými hodnotami)

- chybu merania (polovica najmenšieho dielika)

 

http://www.sdelektro.sk/sdelektro/eshop/3-1-Merici-technika/0/5/248-Panelovy-ampermetr-30

 

 

Údaje o stupnici ampérmetra nad:

- stupnica je v ampéroch A

- rozsah stupnice 0 - 30 A

- hodnota najmenšieho dielika (10 - 0)A / 5 dielikov = 10/5 A = 2 A

- chyba merania 2 A / 2 = 1 A


 

Úloha: Zistite údaje o stupnici na nasledujúcich ampérmetroch a odčítajte nameranú hodnotu.

 

http://www.gme.cz/panelovy-rucickovy-ampermetr-flash-star-mu-45-dc100ua-p723-066

 

 

http://www.eximus.cz/files/Rozvad1.htm

 

 

Riešenie:

1. ampérmeter

- stupnica je v ampéroch µA (mikroampére)

- rozsah stupnice 0 - 100 µA

- hodnota najmenšieho dielika (40 - 20) µA / 5 dielikov = 20 / 5 µA = 4 µA

- chyba merania 4 µA / 2 = 2 µA

Nameraná hodnota je 0 µA

2. ampérmeter

- stupnica je v ampéroch kA (kiloampéroch)

- rozsah stupnice 0 - 6 kA

- hodnota najmenšieho dielika (5 - 4)kA / 5 dielikov = 1 / 5 kA = 0,2 kA

- chyba merania 0,2 kA / 2 = 0,1 kA

Nameraná hodnota je 3,9 kA.


Základnou jednotkou prúdu je ampér (A).V telefóne, v rádiu a v televízore, alebo v počítači nepotrebujeme veľké prúdy. Preto tam používame menšiu jednotku miliampér (mA). Naopak prúd, ktorý prechádza elektrickou lokomotívou, je lepšie vyjadrovať vo väčších jednotkách ako ampér, v kiloampéroch (kA).

1 mA = 0,001 A

1 kA = 1000 A

V nasledujúcej tabuľke je prúd, ktorý prechádza rôznymi elektrickými spotrebičmi.


Žiarovka 40 W   

Žiarovka 100 W 

Varič

Rúra

Štartér             

električka

0,17 A

0,43 A

5 A

12 A

180 A

250 A


 

Digitálny ampérmeter

Často sa používa digitálny multimeter, ktorý môže merať viacero fyzikálnych veličín (odpor, napätie, prúd atď.) Prepínačom zvolíme, ktorú veličinu budeme merať.


http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/8/2_elektricke_jevy/8_25.HTM

 

 

Nastavenie multimetra ako ampérmeter:

Pri meraní prúdu si digitálny multimeter na obrázku prepneme na časť 4, ktorá je označená jednotkou prúdu A. Sú tam vyznačené rôzne rozsahy. Kým začneme merať, prepneme prepínač vždy na najväčší rozsah, aby sa ampérmeter nepoškodil. Ak ampérmeter nič nezmeria - na displeji je 0, prepneme prepínač na menší rozsah.

Na ampérmetri musíme tiež nastaviť, či meriame jednosmerný prúd, alebo striedavý prúd.Jednosmerný prúd sa označuje = alebo - alebo DC (z anglického direct current).

Striedavý prúd sa označuje ~ alebo AC (z anglického alternating current).


Pripojenie ampérmetra do obvodu: Ak chceme zmerať prúd prechádzajúci žiarovkou, zaradíme ampérmeter ku žiarovke do jednej vetvy. Vtedy ten istý prúd, ktorý prechádza žiarovkou, prechádza aj ampérmetrom.

 

andrejovska

 

 

Nikdy nezapájame ampérmeter priamo ku zdroju. Ampérmetrom prechádza prúd veľmi ľahko, preto by sa zahrial a zhorel by.


andrejovska

 

 

- Záleží tiež na tom, ako pripojíme svorky + a - ampérmetra k obvodu. Ak sú pripojené opačne, na ručičkovom ampérmetri sa nepohne ručička a na digitálnom ampérmetri sa objaví pred hodnotou znamienko mínus.


 

Úloha: Preskúmajme, aký veľký prúd prechádza v rôznych častiach nerozvetveného obvodu.

Postup: Postupne pripojíme ampérmeter do rôznych častí nerozvetveného obvodu a zmeriame veľkosť prúdu, ktorý tam prechádza. Urobíme záver.

Nerozvetvené obvody s ampérmetrom

 

andrejovksa

 

 

http://www.fyzikus8.estranky.sk/fotoalbum/elektrina-a-magnetizmus/ohmov-zakon/zap-rezistorov-za-sebou.jpg.html

 

 

Záver: V nerozvetvenom obvode prechádza všetkými časťami rovnaký prúd.

Žiarovka a rezistor sú zapojené za sebou v jednej vetve. Prechádza cez nich rovnaký prúd.

IŽ = IR = IZopakujte si:
1. V akých jednotkách sa často meria prúd?
2. Čo si musíme zistiť o stupnici ručičkového ampérmetra pred tým, než začneme merať prúd?
3. Ako si musíme nastaviť digitálny ampérmeter, pred tým než začneme merať prúd?
4. Ako zapojíme ampérmeter do obvodu, keď chceme zmerať prúd prechádzajúci žiarovkou?Použitá literatúra:
Fyzika 8 pre základné školy a viacročné gymnázia, Martin Macháček
Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., Mgr. Ľubica MorkováZdroje obrazkov:
http://www.sdelektro.sk/sdelektro/eshop/3-1-Merici-technika/0/5/248-Panelovy-ampermetr-30
http://www.gme.cz/panelovy-rucickovy-ampermetr-flash-star-mu-45-dc100ua-p723-066
http://www.eximus.cz/files/Rozvad1.htm http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/8/2_elektricke_jevy/8_25.HTM
http://www.fyzikus8.estranky.sk/fotoalbum/elektrina-a-magnetizmus/ohmov-zakon/zap-rezistorov-za-sebou.jpg.htmlotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 134x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame