Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Zvládnite prijímačky na strednú školu ľavou zadnou! Postupne pridávame ďalšie a ďalšie témy, aby ste mali z čoho čerpať.
Maya
maja
 

Skloňovanie číslovky jeden

Dátum pridania: 04. 05. 2015 21:40
Zobrazené: 2798x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

 

 

 

Skloňovanie číslovky jeden

 

Číslovky vyjadrujú množstvo, počet osôb, zvierat, vecí a javov.

Delíme ich na:

 

 

 


základné číslovkykoľko? koľkí?


jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...


skupinové číslovky


koľko?


dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...


radové číslovky

koľký?

koľkokrát?


prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...


jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...násobné číslovky

koľko ráz?

koľkonásobný?


raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...


dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...druhové číslovky


koľkoraký?


dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...

 

 

 

POZOR!

 

Číslovka jeden má tri rody – jeden, jedna, jedno. Ak sa ale berie ako číselný pojem, tak má len jeden tvar, resp. bezrodovú podobu jeden.

Príklady: Kukučínova jeden, Hviezdoslavova jeden, Dlhá jeden,...

Tvary čísloviek jedni/jedny sa používa v spojení s pomnožnými podstatnými menami, ale aj v spojení s podstatnými menami, ktoré označujú osoby a veci v pároch.

Príklady: jedny nožnice, jedni manželia, jedni rodičia,...

Pri vyjadrovaní športových výsledkov sa pripúšťajú dvojtvary: jeden/jedna:1:0. Platí to aj pri tvaroch 3:1, 4:1,..

Príklady: Zápas skončil jeden nula. Zápas skončil jedna nula. Zápas sa skončil tri jeden. Zápas sa skončil tri jedna. Zápas sa skončil štyri jeden. Zápas sa skončil štyri jedna.

Podoba jedna sa používa v súčasnosti aj v matematike.


Príklady: 1 + 1 = 2 / jedna a jedna sú dva

1–1 = 0/ jedna bez jednej je nula

1 x 1 = 1, jedna krát jedna je jedna


Takisto v administratívnom štýle sa ustálilo spojenie číslo jedna a aj v hláseniach staničného rozhlasu a pri označovaní koľají a nástupíšť možno používať tvary číslovky jeden aj jedna.

Príklady:

Správna a spisovná je podoba spojenia nástupište (číslo) jeden, koľaj (číslo) jeden aj nástupište (číslo) jedna, koľaj (číslo) jedna.


 

Skloňovanie číslovky jeden:

 

Číslovka jeden má osobitné skloňovanie.

 

 

SINGULÁR

 

 

 

 

 


Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

N

jeden (muž, dom)

jedn-a (žena)

jedn-o (dieťa)

G

jedn-ého

jedn-ej

jedn-ého

D

jedn-ému

jedn-ej

jedn-ému

A

jedn-ého (životné)
jeden (neživotné)

jedn-u

jedn-o

L

jedn-om

jedn-ej

jedn-om

I

jedn-ým

jedn-ou

jedn-ým

 

 

 

PLURÁL

 

 

 

 


Mužský rod - životné

Ostatné

N

jedn-i (muži)

jedn-y (domy, ženy, deti)

G

jedn-ých

jedn-ých

D

jedn-ým

jedn-ým

A

jedn-ých

jedn-y

L

jedn-ých

jedn-ých

I

jedn-ými

jedn-ými


 

 

Zložené číslovky - číslovky s číslom jeden/1:

 

Číslovky zložené s - jeden (dvadsaťjeden, tridsaťjeden, štyridsaťjeden) sú nesklonné.

21 – dvadsaťjeden

31 – tridsaťjeden

41 – štyridsaťjeden

51 – päťdesiatjeden

61- šesťdesiatjeden,...

101 – stojeden,...

 

 

 

Precvičte si:

 

 1. Číslovku 1 prepíšte slovom pravopisne správne:

Na návšteve som sa stretla s 1 dávnym priateľom. Kyticu som darovala 1 ženám. Na dvore sa hrala Evka s 1 dieťaťom. Položila na stôl 1 nožnice. Na dovolenke nás privítali 1 manželia zo Šibenika.

 1. Ktoré zo spojení je gramaticky správne?

 • Štyridsaťjedna hokejistov

 • Správy o štyridsaťjeden hokejistoch

 • So štyridsaťjedna hokejistami

 1. S jedným alebo s jedním?

 • s jedním pánom

 • s jedným pánom

 

 

Správne odpovede:

 

 1. Číslovku 1 prepíšte slovom pravopisne správne:

Na návšteve som sa stretla s jedným dávnym priateľom. Kyticu som darovala jedným ženám. Na dvore sa hrala Evka s jedným dieťaťom. Položila na stôl jedny nožnice. Na dovolenke nás privítali jedni manželia zo Šibenika.

 1. Ktoré zo spojení je gramaticky správne?

 • Štyridsaťjedna hokejistov

 • Správy o štyridsaťjeden hokejistoch

 • So štyridsaťjedna hokejistami

 1. S jedným alebo s jedním?

 • s jedním pánom

 • s jedným pánom

 

 

 

Použitá literatúra:

 

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

SLOVENČINA NA DLANI. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

http://jazykovaporadna.sme.sk/q/1221/

Súkromné materiály autorky


 

 Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 29x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame