Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Zvládnite prijímačky na strednú školu ľavou zadnou! Postupne pridávame ďalšie a ďalšie témy, aby ste mali z čoho čerpať.
Maya
maja
 

Oznámenie versus pozvánka

Dátum pridania: 26. 01. 2015 21:11
Zobrazené: 5947x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

 

 

 

Oznámenie i pozvánka sú slohové žánre, v ktorých sa uplatňuje informačný slohový postup. Obidva žánre sa uplatňujú aj v súkromnom styku, aj v úradnom styku .

 

Najčastejšie sa vyskytujú v písanej podobe:

 • v oznamovacích útvaroch: oznámenie, správa, hlásenie, obežník, inzerát, telegram.

 • v tlačovinách – dotazník, anketa, test.

 • v krátkych záznamoch: potvrdenie, záväzok, zmluva, zmenka, plná moc.

 

 

OZNÁMENIE

Oznámenie je verejná, úradná písomná správa/tlačivo, ktorá obsahuje napr. svadobné oznámenie, oznámenie o ukončení štúdia, smútočné oznámenie, trestné oznámenie, oznámenie o rozsudku.

 

Dôležité náležitosti oznámenia:

 • kto realizuje akciu,

 • kde sa akcia koná,

 • kedy sa akcia uskutoční,

 • doplňujúce informácie vzťahujúce sa k danej akcii.

 

Oznámenie by malo obsahovať aj tieto údaje:

 • krstné meno a priezvisko,

 • dátum a čas akcie,

 • miesto konania akcie,

 • adresy, kam môžu pozvaní zaslať napr. blahoželanie alebo odpoveď na pozvanie.

 

Ukážka:


koncosova


Svadobné oznámenie

 

 

koncosova

 

Promočné oznámenie – oznámenie o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia

 

 

POZVÁNKA:

Dôležité náležitosti pozvánky:

 • názov akcie – kto a čo organizuje,

 • kedy – čas,

 • miesto konania - presná adresa, často aj mapka s popisom cesty,

 • program – obsah akcie,

 • vstup – finančná úhrada.


koncosova

Pozvánka

 

koncosova

Pozvánka

 

 

 

Zopakujte si:

 1. Vysvetlite podstatu informačného slohového postupu.

 2. Vysvetlite rozdiel medzi oznámením a pozvánkou.

 3. Napíšte pozvánku na deň otvorených dverí základnej školy, ktorú navštevujete.

 

 

 

Použitá literatúra:

SOMOROVÁ, B.: Sloh pre 2. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá. 1. vyd. 2006. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01439-Xotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.6
Hodnotené: 48x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame