Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Zvládnite prijímačky na strednú školu ľavou zadnou! Postupne pridávame ďalšie a ďalšie témy, aby ste mali z čoho čerpať.
Maya
maja
 

Nonsens

Dátum pridania: 26. 01. 2015 21:03
Zobrazené: 7605x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

 

 

 

Nonsens je báseň, patrí teda do lyriky. Lyrika je literárny druh. Nonsens je žáner lyrickej poézie.

Názov nonsens pochádza z anglického slova – nonsense a v preklade znamená nezmysel.

Nonsens vznikol v Anglicku. Asi najznámejším básnikom v anglickej literatúre, ktorý uplatnil vo svojej tvorbe nonsens bol L. Carroll - Alica v Krajine zázrakov).

 

Nonsens je báseň, ktorá využíva najmä:

  • paradox

  • grotesknosť

  • absurdnosť

  • slovné hračky

  • riekanky

  • čerpá z ľudovej slovesnosti

 

PARADOX – je niečo nepravdepodobné, zvláštne, niečo, čo odporuje zdravému rozumu, niečo, čo nepatrí k sebe.

GROTESKNOSŤ - niečo smiešne, komické, humorné. Napr. groteskná postava v diele, groteskná myšlienka, groteskné konanie človeka,...

ABSURDNOSŤ– niečo nezmyselné, napr. nezmyselná požiadavka, nezmyselná úloha, nezmyselný rozkaz,...

SLOVNÉ HRAČKY – vytvorené autorom, často náhodne, vtipné, humorné slovné tvary.

RIEKANKY -svojrázne príhovory detí alebo dospelých k zvieratám, rastlinám alebo k rozličným úkazom a javom vo voľnej prírode. Sú ta najmä krátke rytmizované texty, prednášané deťom alebo deťmi, jednotlivo i hromadne. Sú často súčasťou detských hier.

Išiel psíček pod mostíček,
urobil tam kaki-kak,
na koho to slovo padne,
ten to musí spapinkať

.................

Sedí vrabček na pirili, spieva si on čviri čviri
A pinečka pin pin pin, narodil sa Boží syn.
A hrdlička hrkotala, Ježiškovi cukru dala.

V slovenskej poézií nájdeme nonsens v tvorbe Miroslava Válka, Ľubomíra Feldeka, Štefana Moravčíka, Tomáša Janovica a Jána Navrátila, najmä v ich tvorbe pre deti.

M. Válek– predstaviteľ slovenskej poézie po roku 1945.Písal poéziu pre deti: Veľká cestovná horúčka pre malých a veľkých, Do Tramtárie,...
Zároveň sa venoval aj poézii pre dospelých: Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Zápalky.

 

Ukážka:

M. Válek - Ako sa Kubo stratil

Je to pravda,

je to fakt,

je to svätosväte tak!

Koncom zimy,

v lete,

15. septembra,

- je to príliš vážne,

aby to bola hra –

Presne o polnoci

(slnko lialo, len tak hrmelo),

Kubo zobudil sa, Kubo prestal chrápať...


Ľ. Feldek - predstaviteľ súčasnej slovenskej poézie. Je aj prozaik, dramatik a prekladateľ. Napísal napr.: Hra pre tvoje modré oči, v ktorej v cirkuse zeleniny v záhrade vystupujú fazuľa, kukurica, cibuľa,...

 

Ľ. Feldek - Hra pre tvoje modré oči

Ak si čínske žonglérky

položili na palice

roztočené tanieriky

iste sú to slnečnice.

Štefan Žárybol slovenský básnik, prozaik, esejista, prekladateľ a novinár, predstaviteľ nadrealistickej poézie, tiež autor kníh pre deti a mládež. Napísal napr. zbierky Zvieratník, Pavúk pútnik, Zázračný triezvy koráb, Púť za kolibríkom,...

 

Š. Žáry - Možné nemožnosti

Nosím buchty proti chladu.

Žujem klobúk proti hladu.

Ak mráz tiahne od neba,

vystriem dáždnik pod seba.

Keď si ohňom skropím líca,

zápäť vodou osuším sa.

Stojmo spím a spiac sa hrám,

ležmo hrušky oberám.

Strúham prúty mäkkou vatou,

do uší si vkladám dláto.

Člnkom ryjem tvrdú zem,

v motyke sa člnkujem.

Daniel Hevierje slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež.

 

D. Hevier - Bacil na bicykli

Na bicykli išiel bacil

Chvíľu šliapal chvíľu tlačil

Zoskakoval zo sedadla

Zakaždým mu reťaz spadla

Bicák veľký bacil malý

Ešte že má veľké svaly

Odpadol mu občas pedál

Najradšej by ten krám predal

Je to bacil na bicykli

Všetci sme si naňho zvykli

On roznáša chrípku deckám

Aha má jej plné vrecká

 

Štefan Moravčíkslovenský básnik, prozaik, esejista a prekladateľ, autor literatúry pre deti a mládež.

 

Š. Moravčík - Starodávna povedačka

Beznohý lezie na hrušku

chce chytiť rybku-bystrušku.

Bezruký hádže kamene,

že ho z tej hrušky zaženie

Nemý sa mlčky nemotá,

spieva si, kdeže nemota!

Hluchý sa smeje spod kríčka,

páči sa mu tá pesnička...

 

Ukážka – nonsens v ľudovej tvorbe:

Keby bolo ako vloni,

boli hrušky na jabloni,

boli sladké, boli kyslé,

v Kiškireši dievky pyšné.

 

 

 

Zopakujte si:

  1. Vysvetlite pojem nonsens.

  2. Vysvetlite pojem paradox.

  3. Ktorí autori majú vo svojej tvorbe básne - nonsens?

 

 

 

Použitá literatúra a materiály:

PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava. ISBN 1-31-109

ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenčina na dlani. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=21630&k

www.unipo.sk/.../Ján%20Kopál%20-%20Riekanka%20a%20riekankovost

www.zskuzmice.stranka.info/stranky/.../F/B/A/.../nonsensvliterature.ppt?

Súkromné materiály autorkyotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.6
Hodnotené: 52x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame