Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      
Matematika: všetky ročníky
 
Vyjadrovanie neznámej zo vzorca. Pravidlá pri riešení slovných úloh pomocou rovníc.Matematika9. ročník
Riešenie jednoduchých lineárnych nerovnícMatematika9. ročník
Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach. Počítanie s takýmito číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku.Matematika9. ročník
Vytvorenie predstavy o veľkých číslachMatematika5. ročník
Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninamiMatematika9. ročník
Zápis veľkých čísel v tvare a.10n a práca s takýmito číslami na kalkulačke.Matematika9. ročník
Karteziánsky (pravouhlý – dvojrozmerný) súradnicový systémMatematika9. ročník
Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úlohMatematika9. ročník
Pytagorova veta a jej odvodenieMatematika9. ročník
Riešenie slovných a kontextových úloh, ktoré vedú k lineárnej rovniciMatematika9. ročník
Násobenie, delenie a kombinované operácie s lomenými výrazmiMatematika9. ročník
Konštrukcia obrazu v stredovej súmernostiMatematika9. ročník
Konštrukcia obrazu v osovej súmernostiMatematika9. ročník
Povrch valca, ihlana, kužeľa a gule v slovných úlohách z praxe.Matematika9. ročník
Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramomMatematika7. ročník
Objem valca, ihlana, kužeľa a gule v slovných úlohách z praxe.Matematika9. ročník
Percentá – slovné a podnetové úlohyMatematika7. ročník
Jednoduché úrokovanieMatematika7. ročník
Násobenie a delenie zlomkov prirodzeným číslomMatematika7. ročník
Znázornenie zlomkovej časti celkuMatematika7. ročník
<< < 2 / 10 > >>


Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame