Rýchla navigácia:      
pridaj referát

Náuka o spoločnosti: 8. ročník
 
Odvetvia právaNáuka o spoločnosti8. ročník
GotikaNáuka o spoločnosti8. ročník
Miestne orgányNáuka o spoločnosti8. ročník
zákonodarná,súdna a výkonná moc v štáteNáuka o spoločnosti8. ročník
Hlava štátuNáuka o spoločnosti8. ročník
Kokaín- Hašiš – LSDNáuka o spoločnosti8. ročník
Európska ÚniaNáuka o spoločnosti8. ročník
SektyNáuka o spoločnosti8. ročník
IslamNáuka o spoločnosti8. ročník
Ako vznikli politické stranyNáuka o spoločnosti8. ročník
Parlament,poslanci a masyNáuka o spoločnosti8. ročník
Aké sú základné princípy demokracie. Demokracia nie je len slovo.Náuka o spoločnosti8. ročník
Štátna moc je deliteľná tromiNáuka o spoločnosti8. ročník
Ako si vybaviť doklady totožnostiNáuka o spoločnosti8. ročník
Základné práva detí podľa Dohovoru o právach dieťaťaNáuka o spoločnosti8. ročník
Základné dokumenty ľudských právNáuka o spoločnosti8. ročník
Ako si vybaviť dokladyNáuka o spoločnosti8. ročník
Ako sa nás dotýkajú právaNáuka o spoločnosti8. ročník
Rodina - charekteristikaNáuka o spoločnosti8. ročník
Občiansky zákonníkNáuka o spoločnosti8. ročník
Práva na trestyNáuka o spoločnosti8. ročník
Právne odvetviaNáuka o spoločnosti8. ročník
Poriadok v práveNáuka o spoločnosti8. ročník
Vznik práva - Pre kohoNáuka o spoločnosti8. ročník
Ochrana tovaru - Spotrebiteľské právaNáuka o spoločnosti8. ročník
Spotrebiteľské právaNáuka o spoločnosti8. ročník
Ochrana menšínNáuka o spoločnosti8. ročník
DiskrimináciaNáuka o spoločnosti8. ročník
Práva dieťaťa - ZákladnéNáuka o spoločnosti8. ročník
Dohovor o právach dieťaťa - základné právaNáuka o spoločnosti8. ročník
 1 / 3 > >> 
odporúčame