Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

ÁЗБУКА – д, п, и, у (Azbuka – d, p, i, u)

Dátum pridania: 21. 06. 2010 12:12
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 19633x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Juráková Beata

reklama

 

 

 

Po prvých vyučovacích hodinách ruského jazyka (predazbukové obdobie), nastupujú vyučovacie hodiny, na ktorých sa žiaci oboznamujú s konkrétnymi písmenami azbuky, ich tlačenou a písanou formou, tvorením prvých jednoduchých slov a viet rozprávaním a písaním.. Toto obdobie sa nazýva azbukové. Je tohravý spôsob výučby nového jazyka, ktorý sa opiera o počúvanie s porozumením, dorozumievanie sa slovom a písmom, imitovanie ruskej výslovnosti a intonácie.

 

ÁЗБУКА – д, п, и, у (Azbuka – d, p, i, u)

 

 

 

Prečítajte:

 

 

 

 

Čítajte a napíšte:

 

 

Správne vyslovujte:

 

 

Pozor!

Samohláska иzmäkčuje výslovnosť predchádzajúcej spoluhlásky: Нина, Дима, они, ýтки.

 

Slabiku ки píšeme vždy s и: napr. ýтки

 

V ruskej vete sa podmet vždy vyjadruje: Je pri okne. prekladáme Он у окнá.

 

Predložka y 2 významy:

  • у окнá prekladáme pri okne

  • У мáмы естьprekladámemama

 

Úlohy:

1. Hovorte podľa obrázkov:

 

 

2. Zostavte slová z týchto písmen:

 

 

3. Povedzte po rusky:

 

 

Použitá literatúra:

1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 662x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame