Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

ÁЗБУКА – а, о, к, м, е, э, н, я

Dátum pridania: 21. 06. 2010 11:55
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 10476x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Juráková Beata

reklama

 

 

 

Po prvých vyučovacích hodinách ruského jazyka (predazbukové obdobie), nastupujú vyučovacie hodiny, na ktorých sa žiaci oboznamujú s konkrétnymi písmenami azbuky, ich tlačenou a písanou formou, tvorením prvých jednoduchých slov a viet, rozprávaním a písaním.Toto obdobie sa nazýva azbukové. Je tohravý spôsob výučby nového jazyka, ktorý sa opiera o počúvanie s porozumením, dorozumievanie sa slovom a písmom, imitovanie ruskej výslovnosti a intonácie.

 

ÁЗБУКА а, о, к, м, е, э, н, я (Azbuka – a, o, k, m, e, obrátené e, n, j)

 

 

Prečítajte slová:

 

 

 

Čítajte a napíšte:

 

 

 

 

Pozor!

Ruský prízvuk môže byť na ktorejkoľvek slabike slova. Prízvučné samohlásky čítame výrazne, neprízvučné menej zreteľne.

 

Slová je, sú sa v ruštine nevyjadrujú – napr. To je dom. prekladáme Этодом.

 

Neprízvučné o čítame ako (a)napr. oкнó čítame aknó, ale óкна čítame ókna

 

Prízvučné яna začiatku slova a po samohláske čítame ako (ja):

  • я čítame ja

  • Ян čítame Jan

  • Яна čítame Jána

  • моя čítame majá

 

Čítajte a napíšte:

 

 

 

Úlohy:

1. Preložte a napíšte vety: To je škola. A to je trieda. Kto je v triede? V triede sú žiaci a učiteľ. To je mama a otec. V triede je lavica.

 

2. Vymenujte, čo sa nachádza na obrázkoch:

 

 

 

3. Zostavte slová z týchto písmen:

 

 

Použitá literatúra:

1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 662x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame