Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Глаголы движения

Dátum pridania: 05. 08. 2014 13:46
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 4968x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Beata Juráková

reklama

 

Slovesá pohybu

Глаголы движения обозначают перемещение. Глаголы движения делятся на 2 группы.

Slovesá pohybu označujú pohyb. Slovesá pohybu sa delia na 2 skupiny.

 

 

 

I группа

II группа

  1. движение, которое происходит в один момент

jednorazový pohyb

  1. движение, которое происходит в одну сторону                            

jednosmerný pohyb

  1. движение, которое происходит много раз

pohyb, ktorý prebieha viac ráz

  1. движение в двух направлениях (туда и обратно)

dvojsmerný pohyb (tam a späť)

  1. движение в разных направлениях

pohyb v rôznych smeroch

идти – ísť (pešo)

ходить - chodiť

ехать – ísť (viezť sa)

ездить – cestovať, voziť sa

бежать – bežať

бегать - behať

плыть - plávať

плавать - plávať

лететь - letieť

летать - lietať

гнаться – hnať sa

гоняться – naháňať sa

ползти - plaziť sa

ползать – plaziť sa

лезть - liezť

лазить - loziť

нести - niesť

носить - nosiť

вести - viesť

водить - vodiť

везти - viezť

возить - voziť

тащить - vliecť

таскать - vláčiť

катить - gúľať

катать - gúľať

гнать - hnať

гонять – naháňať

брести – vliecť

бродить – túlať sa


 

Приставки глаголов движения и их значение

Predpony slovies pohybu a ich význam

Приставка в- (во-)

Глаголы движения с приставкой в– имеют значение движения внутрь (pohyb dovnútra). Например: Дети входят в автобус.


Приставка вз- (взо-, вс-)

Глаголы движения идти, бежать, лететь, плыть, с приставкой, вз- обозначают подняться вверх (vystúpiť hore). Например: Над степью взошла луна.


Приставка вы-

Глаголы движения с приставкой вы- выражают движение изнутри (pohyb zvnútra – von). Например: Bыбежать – выбегать из дома на улицу.

Если на вопрос Где директор? oтветить Он вышел, подразумевается, что директор вышел не на долго, и скоро вернется.

Ak na otázku Kde je riaditeľ? odpovedáme Odišiel - вышел, myslíme tým nie na dlho a čoskoro sa vráti.

 

Приставка до-

Глаголы движения с приставкой до- имеют значение доведения действия доконца (dovedenie deja do konca). Например: Доехать – доезжать до площади .

 

Приставка за-

Глаголы движения с приставкой за- имеют значение движениеза предмет или движение вглубь (pohyb za predmet alebo do hĺbky), могут обозначать попутное действие куда – либо (попути, мимоходом) – (súčasný dej – po ceste, mimochodom). Например: Забежать– забегать в магазин за хлебом.


Приставка из- (изо-, ис-)

Глаголыдвижения ездить, ходить, лазить с приставкой из- выражают распространение движения по всем направлениям (pohyb všetkými smermi). Например: Изъездить всю Европу. Prejazdiť celú Európu.


Приставка на-

Глаголы с приставкой на- обозначают направление действия на поверхность (na povrch), столкновение с предметом (stret, zrážka s predmetom). Например: Наехатьнакамень. Nabehnúť na kameň.

 

Приставка о- (об-, обо-)

Глаголы движения с приставкой о- имеют значение движения вокруг предмета или мимo (okolo predmetu alebo vedľa). Например: Oбойти – oбходить яму.


Приставка от- (ото-)

Глаголы движения с приставкой от- обозначают удаление от предмета или места (vzdialenie sa od predmetu alebo miesta). Например: Oтойти– отходить от окна.


Приставка пере-

Глаголы движения с приставкой пере- выражают движение через предмет (pohyb cez predmet). Например: Перейти– переходить через улицу.


Приставка по-

Глаголы движения с приставкой по- имеют значение началo движения (začiatok pohybu). Например: Он пошел на выставку.


Приставка под- (подо-)

Глаголы движения с приставкой под- выражают приближение к предмету или месту (priblíženie sa k predmetu alebo miestu). Например: Подойти– подходить к окну.


Приставка при-

Глаголы движения с приставкой при- имеют значение приближение действие до конца, до цели (priblíženie sa deja ku koncu, cieľu). Например: Прийти– приходить из библиотеки.


Приставка про-

Глаголы движения с приставкой про- имеют значение движение через, сквозь предмет или пространство (pohyb cez predmet alebo priestor). Например: Пройти– проходить парк.


Приставка раз- (разо-, рас-)

Непереходныег лаголы движения с приставкой раз- и частицей-ся выражают направлениедвижения из одного места в разные стороны (smer pohybu z jedného miesta na rôzne strany). Например: Разъехаться– разъезжаться по домам.

 

Приставка с- (со-)

Глаголы движения с приставкой с- выражают однократность действия, движения туда и обратно (jednorazový dej, pohyb tam a späť). Это глаголы сходить, съездить, свозить, сносить. Например: Сходить в гастроном за рыбой.


Приставка у-

Глаголы движения с приставкой у- применяется при удалении субъекта или oбъекта с данного места (vzdialenie sa objektu alebo subjektu z daného miesta). Например: Унести– уносить чемодан.

Если на вопрос Где директор? oтветить Он yшел, подразумевается, что директор yшел на долго, и скоро нe вернется.

Ak na otázku Kde je riaditeľ? odpovedáme Odišiel - yшел, myslíme tým na dlho a tak skoro sa nevráti.Zopakujte si:
1. Какие группы глаголы движения вы знаете?
2. Какие приставки глаголов движения вы знаете и объясните их значение.Použitá literatúra:
Glendová, V. a Kováčiková, E.: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1997.
Ruština konverzácia so slovníkom a gramatikou, Lingea, Bratislava 2009.
Svetlík, J. a kol. Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 132x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame