Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Алфавит и некоторые основы фонетики - Abeceda a niektoré základy fonetiky

Dátum pridania: 16. 07. 2013 10:56
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 8798x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Beata Juráková

reklama

 

Русский алфавит и названия букв

Ruská abeceda a názvy písmen

 

A a - [а]
Б б - [бэ]
В в - [вэ]
Г г - [гэ]
Д д - [дэ]
Е е - [е]
Ё ё - [ё]
Ж ж - [жэ]
З з - [зэ]
И и - [и]
Й й - [и краткое]
К к - [ка]
Л л - [эль]
М м - [эм]
Н н - [эн]
О о - [о]
П п - [пэ]
Р р - [эр]
С с - [эс]
Т т - [тэ]
У у - [у]
Ф ф - [эф]
Х х - [ха]
Ц ц - [цэ]
Ч ч - [че]
Ш ш - [ша]
Щ щ - [ща]
Ъ ъ - [твердый знак]
Ы ы - [ы]
Ь ь - [мягкий знак]
Э э - [э]
Ю ю - [ю]
Я я - [я]

 

 

Буквы

Для передачи звуков в русском письме используются особые знаки - буквы. Совокупность букв, расположенных в определенной последовательности, составляет алфавит. По начертанию различают следующие виды знаков букв:


Na prenos zvukov v ruskom jazyku sa používajú osobitné znaky – písmená. Súhrn písmen, usporiadaných podľa určitej postupnosti tvorí abecedu.Podľa tvaru rozlišujeme nasledovné druhy znakov písmen:


  • большие (заглавные, прописные) и маленькие (строчные), например: В-в, Ж-ж

veľké malé, napríklad: В-в, Ж-ж

  • печатные и рукописные, например: Б-Б, б-б, А-А, а-а

tlačené a písané, napríklad: Б -Б, б -б, А-А, а-а


 

Всего букв в русском алфавите 33. Буквы русского алфавита делятся на 3 группы:

10 букв гласных: а, о, у, ы, э, я, е, ё, ю, и;

21 букв согласных: б, в, г, д, й, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ;

2 буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ.

 

V ruskej abecede je spolu 33 písmen. Písmená abecedy sa delia na 3 skupiny:

10 písmen – hlások: а, о, у, ы, э, я, е, ё, ю, и;

21písmen - spoluhlások: б, в, г, д, й, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ;

2 písmená, ktoré nevyjadrujú zvuky: ь, ъ.


 

 

Гласные звуки

Гласные звуки состоят только из голоса. В русском языке основных, т.е. находящихся под ударением, гласных звуков 6: [а], [о], [у], [э], [и], [ы]. Гласные звуки бывают ударными и безударными.


Hlásky

Hlásky sa skladajú iba z hlasu. V ruštine je 6 základných (pod prízvukom) hlások: [а], [о], [у], [э], [и], [ы]. Hlásky bývajú prízvučnéneprízvučné.


 

 

Согласные звуки

Cогласные звуки состоят из шума, а некоторые - из голоса и шума. Согласные звуки в русском языке делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные бывают парными и непарными.

 

Spoluhlásky

Spoluhlásky sa skladajú zo šumu a niektoré z hlasu a šumu. Spoluhlásky sa v ruštine delia na tvrdémäkké, zneléneznelé. Znelé a neznelé spoluhlásky bývajú párové a nepárové.


Парные и непарные согласные по твердости / мягкости

Парные согласные по твердости / мягкости

Непарные согласные по твердости / мягкости

 

твердые

 

мягкие

 

только твердые

 

только мягкие

[Б]
[В]
[Г]
[Д]
[З]
[К]
[Л]
[М]
[Н]
[П]
[Р]
[С]
[Т]
[Ф]
[Х]

[Б’]
[В’]
[Г’]
[Д’]
[З’]
[К’]
[Л’]
[М’]
[Н’]
[П’]
[Р’]
[С’]
[Т’]
[Ф’]
[Х’]

[Ж]
[Ш]
[Ц]

[Ч’]
[Щ’]
[Й’]

 

Парные и непарные согласные по звонкости / глухости

Парные согласные

Непарные согласные

 

звонкие

 

глухие

 

только звонкие

 

только глухие

[б], [б’]
[в], [в’]
[г], [г’]
[д, [д’]
[ж]
[з], [з’]

[п], [п’]
[ф], [ф’]
[к], [к’]
[т], [т’]
[ш’]
[с], [с’]

[й], [л], [л’]
[м], [м’], [н]
[н’], [р], [р’]

[х], [х’]
[ц], [ч’]
[щ’]

 Zopakujte si:
1. Что это алфавит?
2. Как делятся буквы русского алфавита?
3. Назовите твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.Použitá literatúra:
Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1996
Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 308x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame