Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Повторительный урок – детские стихи и песни, загадки

Dátum pridania: 29. 02. 2012 14:35
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 22855x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Juráková Beata

reklama

 

Повторительный урокдетские стихи и песни, загадки

Opakovacia lekcia – detské básničky a piesne, hádanky


 

В лесу родилась ёлочка

V lese sa narodila jedlička

 

В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,

Зеленая была.

 

Метель ей пела песенку:

"Спи, ёлочка, бай-бай!"

Мороз снежком  укутывал:

"Смотри, не замерзай!"

 

Теперь она, нарядная,

Hа праздник к нам пришла

И много, много радости

Детишкам принесла.

 

 

 

V lese sa narodila jedlička,

V lese rástla,

v zime i v lete driečna,

zelená bola.

 

Metelica jej spievala pesničku:

„Spi, jedlička, haju-haj.“

Mráz ju pozakrýval sniežikom:

„Daj pozor, nezamrzni!“

 

Teraz vyparádená

na sviatok k nám prišla

a veľa – veľa radosti

detičkám priniesla.

 

 

 

На зарядку

Na rozcvičku

 

 

На зарядку становись!

Руки  вверх!

Руки  вниз!

Раз, два – выше голова,

Три четыре – руки щире!

Пять, шесть – всем присесть!

 

 

 

Na rozcvičku nastúp!

Hore ruky (vzpažiť)!

Dole ruky(pripažiť)!

Raz, dva – hlava vyššie,

Tri štyri – ruky rozpažiť!

Päť, šesť – všetci podrep!

 

 

 

Четыре загадки о временах года

Štyri hádanky o ročných obdobiach

 

Тает снежок,

Ожил лужок,

День прибывает,

Когда это бывает?

(Весной)

 

Солнце печёт,

Липа цветёт,

Рожь  поспевает,

Когда это бывает?

(Летом)

 

Пусты поля,

Мокнет земля,

Дождь полывает,

Когда это бывает?

(Осенью)

 

Снег на полях,

Лёд на реках,

Вьюга гуляет,

Когда это бывает?

(Зимой)

 

 

 

Topí sa sniežik,

ožila lúčka,

predlžuje sa deň,

kedy to tak býva?

(Na jar)

 

Slnko praží,

lipa kvitne,

raž si pospevuje,

kedy to tak býva?

(v lete)

 

Pusté sú polia,

mokne zem,

dážď sa leje,

kedy to tak býva?

(Na jeseň)

 

Sneh je na poliach,

ľad na riekach,

fujavica sa prechádza,

kedy to tak býva?

(V zime)

 

 

 

Алфавит

Abeceda

 

Алфавит уже мы знаем,

Много пишем и читаем

И все буквы по порядку

Без ошибки называем.

 

 

 

Abecedu my už vieme,

veľa píšeme a čítame

a všetky písmená po poriadku

bez chyby pomenujeme.

 

Zdroj: Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

 

 

 

Дважды два – четыре

Dvakrát dva sú štyri

 

Дважды два – четыре,

дважды два – четыре.

Это всем известно в целом мире.

Дважды два – четыре,

дважды два – четыре,

Это всем известно в целом  мире.

А не три, а не пять,

это надо знать!

Дважды два – четыре, 

дважды два – четыре,

А не шесть, а не семь,

это ясно всем!

Трижды три - навеки девять.

Ничего тут не поделать.

И не трудно сосчитать,

Сколько будет пятью пять.

Пятью пять - двадцать пять!

Пятью пять - двадцать пять!

Совершенно верно!

У кого, друзья, ни спросим,

Шестью восемь - сорок восемь.

Шестью шесть, прошу учесть,

Неизменно тридцать шесть.

Шестью шесть - тридцать шесть,

Шестью шесть - тридцать шесть.

Совершенно верно!

 

 

 

Dvakrát dva sú štyri,

dvakrát dva sú štyri.

To je všetkým známe na celom svete.

Dvakrát dva sú štyri,

dvakrát dva sú štyri.

To je všetkým známe na celom svete.

A nie tri, a nie päť,

To je treba vedieť.

Dvakrát dva sú štyri,

dvakrát dva sú štyri,

a nie šesť, a nie sedem,

to je jasné všetkým.

Trikrát tri je naveky deväť,

S tým sa nedá nič robiť.

A je ľahké zrátať,

Koľko bude paťkrát päť.

Päťkrát päť je dvadsaťpäť,

paťkrát päť je dvadsaťpäť,

Je to pravda!

Nech sa kohokoľvek spýtame,

Šesťkrát osem je štyridsaťosem.

Šesťkrát šesť, prosím zobrať do úvahy,

Stále je tridsaťšesť.

Šesťkrát šesť je tridsaťšesť,

šesťkrát šesť je tridsaťšesť

Je to pravda!Použitá literatúra:
1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982Zdroje obrazkov:
Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 464x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame