Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Вопрóсы - повтори́тельный урóк

Dátum pridania: 17. 10. 2011 15:09
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 8922x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Juráková Beata

reklama

 

V ruštine používame tieto základné opytovacie otázky:

 

Кто? – Kto?

Что? – Čo?

Как, какóй? – Ako, aký?

Чей? – Čí?

Где? – Kde?

Откýда? – Odkiaľ?

Кудá? – Kam?

Когдá? – Kedy?

Скóлько? – Koľko?

Почемý, зачéм? – Prečo?


 

 

Otázka: Кто? – Kto?

 

Кто вы?Kto ste?

Кто ты?Kto si?

Кто это? Kto je to?

Кто там? Kto (je) tam?

Кто вам э́то сказáл? Kto vám to povedal?

 

 

 

Otázka: Что? – Čo?

 

Что э́то (такóе)? - Čo je to?

Что случи́лось? Čo sa stalo?

Что вам нýжно? Čo potrebujete?

Что вы и́щете? Čo hľadáte?

Что мне дéлать? Čo mám robiť?

 

 

 

Otázka: Как, какóй, какáя, какóе? – Ako, aký, aká, aké?

 

Как дóлго вы ужé здесь? Ako dlho ste už tu?

Как тебé э́то понрáвилось?Ako sa ti to páčilo?

Как тебя́ зовýт? Ako sa voláš?

Как мне тудá попáсть/ добрáться? Ako sa tam dostanem?

Кáк же тáк? Ako to?

Какóй сегóдня день? - Aký je dnes deň?

Какóе сегóдня  числó- Koľkého je dnes? 

Какáя сегóдня  дáта? - Aký je dnes dátum?


 

 

Otázka: Чей, чья, чьё? – Čí, čia, čie?

 

Чей э́то ребёнок? Čie je to dieťa?

Чья э́то винá?Čia je to vina?

Чьё э́то? Čie je toto?

 

 

 

Otázka: Где? – Kde?

 

Где э́то?Kde je to?

Где ты живёшь? Kde bývaš?

Где мы встрéтимся?Kde sa stretneme?

Где вы бы́ли в суббóту?Kde ste boli v sobotu?


 

 

Otázka: Откýда? – Odkiaľ?

 

Откýда ты (рóдом)? Odkiaľ si (pochádzaš)?

Откýда вы об  э́том знáете? Odkiaľ o tom viete?

Откýда идёт автóбус к теáтру?Odkiaľ odchádza autobus k divadlu?

Откýда ты приéхал?Odkiaľ si pricestoval?


 

 

Otázka: Кудá? – Kam?

 

Кудá ты идёшь? Kam ideš?

Кудá éдет э́тот автóбус?Kam ide tento autobus?

Кудá я положи́л рýчку?Kam som položil (dal) pero?

Кудá бы вы хотéли идти́? Kam by ste chceli ísť?


 

 

Otázka: Когдá? – Kedy?


Когдá бýдет у вас врéмя?Kedy budete mať čas?

Когдá он роди́лся? Kedy sa narodil?

Когдá мы вернёмся? Kedy sa vrátime?

Когдá он был пострóен? Kedy bol postavený?


 

 

Otázka: Скóлько? – Koľko?

 

Скóлько врéмени? Koľko je hodín?

Скóлько y наc врéмени?Koľko máme času?

Скóлько э́то стóит? Koľko to stojí (cena)?

Скóлько э́то вéсит?Koľko to váži?

Скóлько тебé лет?Koľko máš rokov?

Во скóлько  вы к нам приéдете? O koľkej k nám prídete?


 

 

Otázka: Почемý, зачéм? – Prečo?

 

Почемý я немогý э́то сдéлать? Prečo to nemôžem urobiť?

Почемý вы ушли́? Prečo ste odišli?

Почемý тóлько я? - Prečo iba ja?

Зачéм ты э́то сказáл?Prečo si to povedal?

 

 Zopakujte si:
1. Переведи́те на словáцкий язы́к: Скóлько э́то стóит?, Скóлько э́то вéсит?, Почемý вы ушли́?, Где ты живёшь?, Откýда ты приéхал?, Чьё э́то?, Кто ты?, Кудá бы вы хотéли идти́?
2. Переведи́те на рýсский язы́к: Odkiaľ o tom viete?, Kde sa stretneme?, Koľko máš rokov?, Odkiaľ si (pochádzaš)?, Čo hľadáte?, Koľkého je dnes?, Kto je to?Použitá literatúra:
1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Glendová, V. a Kováčiková, E.: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1998
3. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
4. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
5. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
6. Ruština konverzácia, Lingea, Bratislava 2009otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 576x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame