Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      
Francúzština: 8. ročník
 
Zložený minulý časFrancúzština8. ročník
Význam slovesa PASSERFrancúzština8. ročník
Voix passive (Trpný rod)Francúzština8. ročník
Moyens mnémotechniques II. ou Abaco soutra vanviem! – Mnemotechnické pomôcky II. alebo Abaco soutra vanviem!Francúzština8. ročník
Moyens mnémotechniques I.– Mnemotechnické pomôcky I.Francúzština8. ročník
Les « si » n´aiment pas les « rai » – Spojka « si » nemá rada koncovky « rai »Francúzština8. ročník
Les instruments de musique – Hudobné nástrojeFrancúzština8. ročník
Les expressions AVOIR + ... – Slovné spojenia MAŤ + .....Francúzština8. ročník
Langage SMS – Jazyk SMSFrancúzština8. ročník
La ponctuation – InterpunkciaFrancúzština8. ročník
Comment remplir un formulaire simple – Ako vyplniť jednoduchý formulárFrancúzština8. ročník
Les expressions - FrazeologizmyFrancúzština8. ročník
Príslovky (Adverbes)Francúzština8. ročník
Les indéfinis: chacun(e), autre (Neurčité zámená: každý(á), iný (á))Francúzština8. ročník
Le verbe «être» et les pronom sujets (Sloveso „byť“ a osobné zámená vyjadrujúce podmet)Francúzština8. ročník
Vzťažné zámená qui, que Francúzština8. ročník
Časovanie nepravidelných slovies se plaindre, rire, valoirFrancúzština8. ročník
Časovanie nepravidelných slovies cueillir, dormir, mourirFrancúzština8. ročník
Podmieňovací spôsob (Conditionnel présent)Francúzština8. ročník
 1 / 1 


Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame