Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      
Francúzština: 7. ročník
 
L‘école et les études II. – Škola a štúdiá II.Francúzština7. ročník
L‘école et les études I. – Škola a štúdiá I.Francúzština7. ročník
Poradie dvoch nesamostatných zámenFrancúzština7. ročník
Les sports - ŠportyFrancúzština7. ročník
Le H muet et H aspiré – Nemé H a dyšné HFrancúzština7. ročník
Les pronoms possessifs toniques – Samostatné privlastňovacie zámenáFrancúzština7. ročník
La recette de cuisine et les quantités – Recept a vyjadrenie množstvaFrancúzština7. ročník
Faire un portrait – Opis osobyFrancúzština7. ročník
Chez le médecin – U lekáraFrancúzština7. ročník
Comment écrire une carte postale? – Ako napísať pohľadnicu?Francúzština7. ročník
Conjugaison des verbes pronominaux – Časovanie zvratných sloviesFrancúzština7. ročník
Časovanie pravidelných slovies tretieho podtypu (JETER, APPELER, ACHETER, GELER, LEVER)Francúzština7. ročník
Zámeno a zámenná príslovka „en“Francúzština7. ročník
Les propositions subordonnés de condition (Podmienkové súvetie – skutočná podmienka)Francúzština7. ročník
Zložený minulý čas (le passé composé) prebraných nepravidelných sloviesFrancúzština7. ročník
Les verbes irréguliers –croire, savoir,pleuvoir (Nepravidelné slovesá – veriť, vedieť, pršať)Francúzština7. ročník
Les pronoms démonstratifs (Samostatné ukazovacie zámená)Francúzština7. ročník
Tvorenie a stupňovanie prísloviekFrancúzština7. ročník
Stupňovanie prídavných mien Francúzština7. ročník
Časovanie nepravidelných slovies acheter a appeler Francúzština7. ročník
 1 / 2 > >>


Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame