Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      
Francúzština: 3. ročník
 
Concordance des temps (Súslednosť časov), Le discours indirect (Nepriama reč)Francúzština3. ročník
Les diminutifs et les surnoms – Zdrobneniny a prezývky IV.Francúzština3. ročník
Les diminutifs et les surnoms – Zdrobneniny a prezývky III.Francúzština3. ročník
Les diminutifs et les surnoms – Zdrobneniny a prezývky II.Francúzština3. ročník
Les diminutifs et les surnoms – Zdrobneniny a prezývky I.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur II. – Ako vyjadriť farbu VI.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur II. – Ako vyjadriť farbu VI.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur II. – Ako vyjadriť farbu V.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur I. – Ako vyjadriť farbu IV.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur I. – Ako vyjadriť farbu III.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur I. – Ako vyjadriť farbu II.Francúzština3. ročník
Comment exprimer la couleur I. – Ako vyjadriť farbu I.Francúzština3. ročník
Súslednosť časov – Concordance des tempsFrancúzština3. ročník
Prehľad časov používaných vo francúzštineFrancúzština3. ročník
Zmena priamej reči na nepriamuFrancúzština3. ročník
Vzťažné zámená a ich použitieFrancúzština3. ročník
Les prépositions françaises II.Francúzština3. ročník
Les prépositions françaises I.Francúzština3. ročník
Les pronoms interrogatifs composés (Samostatné opytovacie zámená - zložené)Francúzština3. ročník
Les pronoms relatifs composés (Samostatné vzťažné zámená - zložené)Francúzština3. ročník
 1 / 2 > >>


Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame