Ako sa nakrúcajú videolekcie
 
 
 
Videolekcie boli vytvorené v spolupráci s pedagógmi bratislavských škôl a pedagógmi, spolupracovníkmi a študentmi Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Poďakovanie patri všetkým zúčastneným.

Viac informácií o Filmovej a televíznej fakulte VŠMU nájdete na ich internetovej stránke: http://ftf.vsmu.sk