Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Náboženstvo ľudí mladšej doby kamennej

Dátum pridania: 25. 06. 2010 14:22
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 17058x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Juráková Beata

reklama

 

 


Začiatky náboženského cítenia sa nedajú presne časovo určiť. Predpokladáme, že náboženstvo sa vyvinulo spolu s vedomím človeka. Za prvé prejavy sa považuje rituálne pochovávanie mŕtvych v období asi 40 000 - 10 000 rokov pred Kr.

V mladšej dobe kamennej - neolite (obdobie 8000 - 5000 pred Kr. na Blízkom východe a 5000 - 3000 pred Kr. v Európe) nastala zmena vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktorej prejavom bol aj nový názor na smrť človeka a viera v posmrtný život.


 

Náboženstvo v dobe kamennej


Náboženstvo chápeme ako vieru v nadprirodzené bytosti – bohov. Vzniklo pravdepodobne preto, lebo ľudia si nevedeli vysvetliť určité javy v prírode a v živote, a tak ich pripisovali nadprirodzeným silám. Tie uctievali a prinášali im dary – obety, aby si ich naklonili. Povinnosťou prvých (tzv. primitívnych) náboženstiev bolo dosiahnuť od bohov úrodnosť pôdy, plodnosť zvierat a ľudí, pretože iba vďaka tomu mohol ľudský rod prežiť. Vznikali tak kulty (uctievanie) – napríklad kult plodnosti zeme, matky (pokračovateľka rodu) alebo kult predkov. Náboženstvo sa pokúšalo vysvetliť vznik sveta formou bájí a povestí. Vznikol teizmus (viera v božstvo).Polyteizmus


V najstarších časoch ľudia uctievali mnohých bohov, nazývame to mnohobožstvo - polyteizmus. Uctievali najmä prírodné sily (boh hromu, vetra, rieky, zeme..), predkov vytesaných do totému - symbolu (totemizmus), fetiš - vec zosobňujúcu božskú silu (fetišizmus) a dušu - animu (animizmus - uctievanie duše, kult mŕtvych).


 

Viera v posmrtný život


Vieru v posmrtný život potvrdzujú a dokazujú:

 

  1. Pohreby – telo bolo pripravené na posmrtný život uložením do hrobu.

  2. Používanie farbiva - červenej hlinky, rituálnej náhrady za krv - teda symbolu života”.

Tento posmrtný život mohol byť chápaný ako posmrtná existencia duše, čo je viera, ktorú potvrdzujú sny, v ktorých sa zjavujú mŕtvi.


Skrčená (embryonálna poloha) mŕtvych býva vysvetľovaná dvoma spôsobmi:


  1. Opatrenia proti návratu mŕtveho.

  2. Nádej na „znovuzrodenie“, čo dokazujú aj hroby orientované k východu Slnka.

 

Smrť si prví ľudia predstavovali asi ako čosi magické, spôsobené niekým, napr. nepriateľom. Mohlo to súvisieť s násilnou smrťou (priemerná dĺžka života predhistorických ľudí pravdepodobne nepresahovala 18 rokov), ktorú si nedokázali vysvetliť inak, než že ide o magický zásah nepriateľa. Pokračovanie života si primitívni ľudia predstavovali skôr ako „prežívanie v podobe duchov“.Pohrebné obrady v neolite


Obdobie neolitu delíme na kultúry, pomenované podľa typu zdobenia keramiky, napríklad lineárna keramika (lineárne vzory) alebo vypichovaná keramika (technika vpichov do hliny). V tomto období sa objavili skutočné pohrebiská, ktoré sa nachádzali neďaleko sídlisk.

Pohreb sa v období neolitu stal zložitejším. Bohato vybavené hroby vypovedajú o úzkych vzťahoch medzi svetom mŕtvych a živých. Väčšina mŕtvych bola pochovaná do zemekostrové pochovávanie, ale vyskytlo sa aj spopolnenie – žiarové pochovávanie. Cintoríny sa stali miestami vyhradenými pre zosnulých. Okolo roku 3500 pred Kr. sa objavili prvé hromadné hroby. Rozdelenie spoločnosti sa odrazilo aj vo výbave hrobov, ktoré obsahovali nádoby s jedlom, šperky, zbrane, nástroje, sošky a iné – bolo v nich všetko, o čom si ľudia mysleli, že zosnulí budú potrebovať na inom svete

kostrových hroboch boli hrobové jamy oválneho a obdĺžnikového tvaru hlboké asi 50 - 150 cm, mŕtvi boli uložení v skrčenej polohe na ľavom boku, ale občas aj na pravom boku, vzácne aj vo vystretej polohe. Telo bolo posypané červeným farbivom – hlinkou, hroby boli orientované smerom na západ alebo východ, obsahovali väčšinou jednu osobu, niekedy dve alebo tri, neskôr to boli masové hroby. Výbavu hrobov tvorili: nádobys potravou, oblečenie, kamenné nástroje, zbrane, kostené predmety, šperky (napríklad z lastúr a ulít). V žiarových hroboch boli nádoby s ľudským popolom a spálenými kosťami a oveľa menšia výbava.


Žiarový hrob

Zdroj:http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_bubenec.png

 

 

Kostrový hrob s keramikou

Zdroj:http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_sedlec.png


Poloha pochovaných tiel

Zdroj:http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_polohy.png


Zdroj:http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_kralice_33.jpg 


Kanibalizmus a ľudské obety


Už od starej doby kamennej (paleolitu) sa stretávame s obetovaním ľudí a s kanibalizmom. Známky kanibalizmu (ľudožrútstva) možno nájsť na stovkách pravekých kostí. Napríklad zárezy a škrabance na lebkách a kostiach svedčia o tom, že ľudské telá boli konzumované.

Dôvodom kanibalizmu bola viera, že sila a duša zomretého a zjedeného prejdú na toho, kto ľudské telo zje. Iný názor zas hovorí, že zjedením nepriateľa a zničením jeho obydlí sa vyjadrovala neúcta k nepriateľovi.

Aj pri obetovaní ľudí môžeme nájsť dve možné vysvetlenia. Buď telo nemalo žiadny význam, a preto boli naši predkovia schopní obetovať kohokoľvek alebo naopak, telo a život boli tým najvyšším darom pre bohov.

Niekedy sa ľudskými obetami stávali ľudia mimo spoločnosti (zajatci, zločinci a otroci). Inokedy obetovali jednotlivcov s telesnými chybami alebo nevyliečiteľnými zraneniami.Šamani


Niektoré jaskynné obrazy znázorňujú ľudí v čarodejníckych maskách – šamanov.

Pravekí ľudia verili, že šamani majú zázračnú moc. Medzi úlohy šamana patrili liečiteľstvo, veštenie, mágia, komunikácia s duchmi, či odprevádzanie duší mŕtvych na miesta kam patria. Šamani sa často pri svojej činnosti dostali do stavu extázy, tranzu (konzumáciou rastlín alebo húb, ktoré pôsobia ako droga a navodzujú halucinácie alebo hudbou). Vtedy sa vedeli preniesť do sveta duchov, komunikovať s nimi a prinútiť ich k službe v prospech človeka. Šamani mohli byť muži aj ženy, ktorí sa s týmto darom narodili alebo ho počas života získali (prežili svoju smrť). Používali oblečenie zo zvieracích koží a symbolizovali zviera, ktoré bolo šamanovým ochranným duchom (napríklad bizón, jeleň atď.). Pohnevať si šamana bolo veľmi nebezpečné, pretože na človeka mohol uvaliť kliatby a smrť. Preto boli šamani vždy veľmi vážení a zároveň sa ich ľudia báli. Jaskynné galérie slúžili na šamanské obrady.


Podoby šamanov zo stien francúzskych jaskýň

Zdroj:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pics/06-prehistorie/6-30.jpg                            Zdroj:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pics/06-prehistorie/6-29.jpg  
Jaskyňa Domica


Domica je významnou archeologickou lokalitou. Jaskyňa bola obývaná už pred 5000 rokmi neolitickým človekom, dôkazom čoho sú bohaté nálezy ohnísk, rôznych črepov z nádob bukovohorskej kultúry (asi 45 000 kusov), kamenných škrabadiel, skalných mlynčekov, kostených predmetov a pozostatkov po kolových stavbách. V Posvätnej chodbe sa na stenách zachovali aj uhľové kresby fakľou (ornamenty).

 

 

Úlohy:

1. Asi kedy a prečo vzniklo náboženstvo?

2. Aké typy pochovávania poznáme?

3. Kto bol šaman a čo vykonával?

4. Aký význam malo ľudožrútstvo a obetovanie ľudí?

 

Použitá literatúra:

1. Dvořák, P. a Valachovič, P.: Od praveku k staroveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1998

2. Vallonová, J. a kolektív: Svetové náboženstvá, Mladé letá, Bratislava 1993

3. Novotný, B. a kolektív: Encyklopédia archeológie, Obzor, Bratislava 1986


Obrazové materiály:

http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_bubenec.png

 

http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_sedlec.png

http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_polohy.png

http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_kralice_33.jpg

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pics/06-prehistorie/6-30.jpg

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pics/06-prehistorie/6-29.jpgotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 737x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame