Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Život v jaskyniach

Dátum pridania: 21. 11. 2012 18:24
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 13990x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

reklama

 

Jaskyňa je podzemná dutina vytvorená prirodzenou cestou. Väčšinou vzniká vymieľaním alebo vymývaním horniny podzemnými prameňmi, zvyčajne vápenca. Jestvujú ale i jaskyne v iných horninách, ktoré vznikajú iným spôsobom. Vo prípadov sú jaskyne „vyzdobené“ následným zrážaním vápenca z vody, kedy vznikajú krasové javy.

 

Jaskyne sú jedným z najnehostinnejších miest na zemeguli, pretože po celý rok je v nich tma a zima, a teplota často celoročne nevystúpi nad 0 °C. No i tak existujú formy života adaptované na takéto prostredie. Najznámejšie sú netopiere, slepé jaskynné ryby, baktérie, sinice, atď

 

Živočíchy prispôsobené pre život v jaskyniach voláme troglobitiväčšina z nich pri živote v podzemí stratila oči i zafarbenie. Niektoré živočíchy sú na rozdielne atmosférické podmienky (vyvinuté hlavne v uzavretých rastlinných komplexoch) existenčne závislé.

 

V predhistorických dobách žil v jaskyniach i človek – archeológovia našli maľby, stopy ohnísk či nástroje.

Jaskynné živočíchy a ich vzťah k jaskynnému prostrediu skúma vedný odbor biospeleológia. Jaskynné živočíchy podľa miery adaptácie na jaskynné prostredie rozdeľujeme na:

 

  • Trogloxény – jaskynné prostredie navštevujú príležitostne, často nedobrovoľne

  • Troglofily – pravidelne sa vyskytujúce v jaskyniach: subtroglofily (nemajú špecifické prispôsobenie, napr. netopiere) a eutroglofily (prispôsobené na život v jaskyniach).

  • Troglobionty – úplne adaptované na jaskyne

 

 

V jaskyniach sa svetlo vyskytuje iba vo vchodových častiach. Preto väčšina jaskynných živočíchov má zredukovaný – čiastočne alebo úplne chýba – zrak. V jaskyniach je väčšinou stála teplota, väčšinou okolo 0 stupňov Celzia. Živočíchy žijúce v jaskyniach sa adaptovali i stratou pigmentu, ale naopak, posilnením zmyslových orgánov umožňujúcich prežiť v takomto prostredí. No i keď živočích je bez zraku a pigmentu, môže prudko reagovať na svetlo (napr. Niphargus tatrensis – vodný jaskynný živočích – stygobiont).

 

http://www.exploreordie.eu/index2.php?dzialo=Miecharska_fauna

 

Obr.: Niphargus tatrensisVýživa jaskynných živočíchov


Živočíchy v jaskyniach pre výživu potrebujú organickú hmotu. Táto sa tam dostáva rôznymi spôsobmi – napr. napadá do vstupných šácht priepastí, alebo ju do jaskyne transportuje povrchová voda. Guánobiontami nazývame živočíchy, ktoré sa živia trusom netopierov (guánom). Vyššie živočíchy sa živia plesňami aj drevokaznými hubami, niektoré huby sa živia organickými látkami v tkanivách živého hmyzu.

 

 

Druhová pestrosť jaskynných živočíchov

 

Je závislá od faktorov jaskynného prostredia ako sú napr. vlhkosť, teplota, svetlo. V jaskyniach vznikajú rôzne mikroprostredia, ktoré sú osídlované rôznymi organizmami.

 

Najvyššou druhovou pestrosťou medzi jaskynnými živočíchmi sa vyznačuje kmeň článkonožcov. Eukoenenia spelaea je vývojovo primitívny forma šťúroviek, má typické znaky jaskynnej fauny. Charakteristickým znakom je dlhý článkovaný bičík v zadnej časti 1,5 mm dlhého tela. Iným vzácnym jaskynným živočíchom je šťúrik Neobisium (Blothrus) slovacum. Je to dravec s veľkými kliešťovými hmatadlami. Bol pozorovaný v jaskyniach Slovenského krasu.


http://www.ville-ge.ch/mhng/dpt_arto_coll_e.php

 

Obr.: Eukoenenia spelaea

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neobisium

 

Obr.: Neobisium

 

Početnú skupinu živočíchov v jaskyniach tvoria chvostoskoky. Sú to drobné, podlhovasté až takmer guľovité šesťnožce s krátkymi a pomerne veľkými tykadlami, zložených najviac zo 6-tich článkov. Zo spodku bruška majú väčšinu – furculu – skákací aparát, ktorý vznikol premenou bruškových končatín. Ním môžu prudko meniť polohu. Ich potravou je hlavne pleseň, napr. z povrchu organického materiálu. Chovstoskokmi sa živia pavúky i chrobáky.

 

http://www.natosti.uni-oldenburg.de/tiere/13_1_collembola.html

 

Obr. ChvostoskokNajtypickejším živočíchom jaskýň je netopier. Netopier je cicavec, ktorý jaskyňu vyhľadáva ako možný úkryt pred denným svetlom ale predovšetkým počas zimného spánku, počas ktorého sa mu spomalí prúdenie krvi v tele, dýchanie a jeho teplota klesne na 1 – 10 °C. Potravou živočíchov je hmyz, napr. komáre, niektoré netopiere sú za noc schopné skonzumovať až 7 000 komárov.


Netopier sa dokáže orientovať v úplnej tme – pomocou tzv. echolokácie: v pravidelných intervaloch vydáva ultrazvukové signály, ktoré následne prijíma a interpretuje ako priestorový obraz okolia. Na našom území žije 9 rodov netopierov (spolu 24 druhov).

 

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/science/Evolutionary_Ecology_Research/Ecology_of_Cumberland_Plain_Woodland/woodland_wildlife/vertebrate_animals/myotis_adversus

 

Obr.: NetopierŽivočíchy popísané vyššie sú skôr typické pre naše územie. Smerom na juh, do teplejších oblastí, je jaskynní život oveľa bohatší. I terestrická i akvatická (vodná) fauna je tam celkovo pestrejšia ako v miernom pásme. Jaskyne sú biotopom pre skupiny bezstavovcov ako napr. pavúky, kosce, roztoče, pavúkovce, mnohonôžky, stonožky, koníky, chrobáky, jaskynné kôrovce - biele raky, ktoré adaptáciou na jaskyňu získali zvláštne tvary.


V Európskych jaskyniach možno „stretnúť“ i stavovca jaskynného mloka, v trópoch a subtrópoch zo stavovcov napr. slepé jaskynné ryby Amblyopsis spelaea, Typhlichthys sp a pod.

 

http://conservationreport.com/2010/07/23/animals-salamander-species-can-live-over-100-years/

 

Obr.: Jaskynný mlokhttp://science.nature.nps.gov/im/units/cupn/monitor/aquaticfauna/caveaquatic.cfm

 

Obr.: Slepá ryba Amblyopsis spelaea

Zopakujte si:
1. Ako rozdeľujeme jaskynné živočíchy podľa adaptácie na jaskynné prostredie?
2. Čo je to echolokácia?
3. Čo je to furcula a ktorý živočích ňou „disponuje“?Použitá literatúra:
http://wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://referaty-seminarky.cz/jeskyne/
http://www.unesco.eu.sk/dedicstvo/vystava/07panel/panel.html
http://www.sss.sk/old/s.php?m=34
http://sk.wikipedia.org/wiki/ChvostoskokyZdroje obrazkov:
http://www.exploreordie.eu/index2.php?dzialo=Miecharska_fauna
http://www.ville-ge.ch/mhng/dpt_arto_coll_e.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neobisium
http://www.natosti.uni-oldenburg.de/tiere/13_1_collembola.html
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/science/Evolutionary_Ecology_Research/Ecology_of_Cumberland_Plain_Woodland/woodland_wildlife/vertebrate_animals/myotis_adversus
http://conservationreport.com/2010/07/23/animals-salamander-species-can-live-over-100-years/
http://science.nature.nps.gov/im/units/cupn/monitor/aquaticfauna/caveaquatic.cfmotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 462x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame