Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Jedovaté rastliny

Dátum pridania: 14. 02. 2011 16:29
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 27863x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: PaedDr. J. Dolinská

reklama

 
 
 

Jedovaté rastliny rastú v prírode bežne medzi ostanými rastlinami. Na našom území sa ich vyskytuje približne 400 druhov, pričom najviac sa ich nachádza v čeľadi ľuľkovité a iskerníkovité.

 

Obsahujú jedy – toxické látky, ktoré aj v malom množstve (niekoľko miligramov) vyvolávajú chorobné zmeny. Spôsobujú nepríjemné stavy – otravy a za istých okolností môžu viesť až k smrti. Podľa účinku rozlišujeme rastliny na prudko jedovaté, jedovaté a nebezpečné (podozrivé z jedovatosti).

 

Prečo sú niektoré rastliny jedlé a iné jedovaté sa nedá celkom presne vysvetliť. Často je to ochrana rastlín pred bylinožravcami. Jedovaté látky sú produkty metabolizmu a ukladajú sa v rôznych častiach rastlín. Množstvo jedovatých látok v jednotlivých rastlinných orgánoch je rôzne – niekedy sú jedy rovnomerne rozložené v celej rastline, inokedy sú koncentrované iba v niektorej časti – napr. v koreňoch, hľuzách, cibuliach, menej v kôre, zriedka v kvetoch, najčastejšie v plodoch (celých alebo iba v jadrách). V jednej rastline sa môže nachádzať viacero jedov. Sú to najmä alkaloidy (zásadité látky s obsahom dusíka), glykozidy (organické zlúčeniny obsahujúce jedovatý aglykón), toxalbumíny (látky príbuzné bielkovinám, ktoré pôsobia po dlhšom čase, po vstrebaní sa do krvi, kde spôsobujú zhlukovanie sa červených krviniek), saponíny (po zmiešaní s vodou penia ako mydlo a spôsobujú rozklad červených krviniek).Len málo druhov rastlín obsahuje jedovaté silice, živice a horčiny.

 

Rastlín, ktoré obsahujú jedovaté látky je na Slovensku veľa, niektoré tu rastú odpradávna, sú teda pôvodné, iné sú nepôvodné, alebo ľudskou činnosťou dopravené a zdomácnené. Dôležité je poznať tie druhy, ktoré sú vysádzané ako okrasné druhy do parkov a záhrad.

 

Špeciálnu skupinu jedovatých rastlín tvoria také, ktoré sú zároveň liečivé. Ich zber je možný len pod dozorom zodpovedných osôb.

 

Prvá pomoc pri otravách jedovatými rastlinami:

 

Jed sa môže prejaviť buď ihneď po konzumácií, alebo až po určitom čase po nahromadení v tele, resp. vstrebaní. Po skonzumovaní jedovatých rastlín je nutné zabrániť ďalšiemu pôsobeniu jedu, preto treba urýchlene vyvolať zvracanie a privolať lekársku pomoc. Zvratky treba odložiť pre lekára. Do jeho návštevy možno podať silný čierny čaj a veľa živočíšneho uhlia. Nikdy sa nesmie piť alkohol, pretože by zvýšil rýchlosť vstrebávania. Vhodné nie je ani mlieko. Záchranárom je potrebné podať čo najviac informácií o druhu a množstve prehltnutej látky, ako aj o čase jej konzumácie.

 

Jedovaté rastliny kvitnúce na jar

 

K prvým jedovatým rastlinám patria – poslovia jari: snežienka jarná, bleduľa jarná a narcis biely. Sú to nízke trváce byliny s cibuľou, z ktorej čerpajú živiny, kým je ešte pôda zamrznutá na svoj rýchly rast. Sú celé jedovaté najviac však podzemná časť – cibuľa. Rovnaké sú aj dôsledky otravy – po konzumácií malých dávok spôsobujú u človeka slinenie, po veľkých zvracanie, hnačky a celkovú slabosť. Domáce zvieratá sa môžu otráviť po požratí vyrytých cibúľ. Otrava sa prejavuje poškodením tráviacich ústrojov a celkovou slabosťou.

 

Zdroj: http://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2007/viliam_ridzon2007_57016.jpg Zdroj: http://img2.flog.pravda.sk/2009/03/11/qXG_188122_m.jpg Zsdroj: http://zahrada.nana.sk/data/t72.jpg

snežienka jarná

bleduľa jarná

bleduľa jarná

 

Silne jedovatá je i celá rastlina zákonom chráneného lykovca jedovatého, ktorý má začiatkom jari krásne ružové kvety. Najviac toxická je kôra a neskôr aj červené dužinaté plody. Udáva sa, že 10 – 12 kôstkovíc môže byť smrteľnou dávkou pre dospelého človeka. Pri vonkajšom použití sa objaví sčervenanie a pľuzgiere na koži, pri dlhšom pôsobení vredy.

 

Zdroj: http://www.garten.cz/images_data/4816-daphne-mezereum-rubra-lykovec-jedovaty.jpg

 

Lykovec jedovatý

 

Blyskáč jarný a záružlie močiarne sú toxické celé. Šťava z rastlín spôsobuje zápaly kože, ktoré sa zle hoja. Otrava sa prejavuje zápalom žalúdka a tenkého čreva so závratmi, mdlobami a kŕčmi. Vzniká zápal sliznice ústnej dutiny. Neskôr sa vyvinie krvácavý zápal obličiek.

 

Zdroj: http://hiking.sk/dev/gallery/photos/7eda01ffc1cf1d7eceacbeadad3112d3.jpg

 

Záružlie močiarne

 

V lesoch rastie veternica hájna a veternica iskerníkovitá. U oboch druhoch je jedovatá celá rastlina, najmä nadzemná časť. Priloženie listov na pokožku spôsobuje jej zápal a tvorenie pľuzgierov. U dobytka dochádza k podráždeniu tráviacich ústrojov s kolikou a hnačkami.

 

Konvalinka voňavá sa často pestuje v záhradách. Jedovatá je nielen celá rastlina ,ale aj voda vo váze, v ktorej boli kvety. Toxické saponíny spôsobujú podráždenie tráviacej sústavy.

 

Jedovaté rastliny kvitnúce v lete

 

Na rozhraní jari a leta kvitne viacero druhov jedovatých rastlín z čeľade iskernikovité.

 

Napr. iskerník prudký je známy podľa žltých kvetov. Jedovatosť rastliny spôsobuje proanemonín, ktorý má silný dráždivý účinok. Na pokožke a slizniciach vyvoláva pocit pálenia a sčervenania. Po vstrebaní pôsobí tlmivo na centrálny nervový systém a vyvoláva zastavenie dýchania. Je silným jedom pre ryby a žubrienky žiab, ktoré v jeho roztoku rýchlo hynú.

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/rastliny/system/vyssie/semenne/iskernikovite.gif

 

Zákonom chránený je plamienok alpínsky. Spôsobuje rovnaké otravy ako iskerník prudký. Zvieratá ho odmietajú konzumovať pre jeho pálivú chuť.

 

U mliečnika chvojkového sú jedovaté časti, ktoré obsahujú mliečnice. Latex spôsobuje silné podráždenie kože a slizníc – na pokožke sa to prejaví pľuzgiermi, pri kontaminácií oka vznikajú zápaly spojivkového vaku, ktorých následkom môže byt strata zraku. Otravy zvierat bývajú vzácne, pretože dobytok sa mu pre ostrú chuť vyhýba.

 

Zdroj: http://rostliny.prirodou.cz/obrazky/scan/euphorbia-cyparissias-102.jpg

 

Mliečnik chvojkový

 

Bolehlav škvrnitý je typický tým, že po uvädnutí zapácha po myšacine. Jeho jedovaté alkaloidy môžu zapríčiniť aj smrť, ktorá nastáva zastavením dychu pri plnom vedomí.

 

K najnebezpečnejším patrí ľuľkovec zlomocný. Rastlina je smrteľne jedovatá, jej plody sa často zamieňajú s čučoriedkami. Výťažky z tejto rastliny sa používajú v očnom lekárstve na uvoľnenie svalov dúhovky. Známe sú otravy semenami blenu čierneho, ktoré obsahujú prudko účinné alkaloidy – hyoscyamín a skopolamín – rovnaké ako ľuľkovec zlomocný.

 

K najjedovatejším rastlinám patria čiastočne chránené druhy rodu prilbica z čeľade iskernikovité. Obsahujú jedovaté látky v nadzemnej i podzemnej časti rastliny, pričom najviac toxický je podzemok. Akonitín – jeden z najprudších jedov má vplyv na nervy riadiace rytmus srdca.

 

Durman obyčajný rastie na rumoviskách, kompostoch, smetiskách, popri múroch i na poliach medzi burinami. Obsahuje prudko jedovaté tropanové alkaloidy, podobne ako ľuľkovec a blen. Otravy durmanom boli spozorované hlavne u detí, ktoré sa nechali zlákať zaujímavo vyzerajúcim plodom naplneným množstvom čiernych semien. Otrava sa prejavuje pocitom suchosti v ústach, rozšírenými zorničkami, zmätenosťou, podráždenosťou, halucináciami, koža na tvári očervenie, zrýchľuje sa pulz, otrávený bez príčiny hovorí, kričí, živo gestikuluje, býva agresívny. Potom príde štádium ochabnutosti, krvný tlak je nízky, dýchanie povrchné, končatiny studené, smrť nastáva v kóme. V stredovekej Európe bol durman dôležitou súčasťou čarodejných odvarov, mastí ale aj nápojov lásky.

 

Zdroj: http://www.jkradost.ic.cz/main/jedovate/bolehlav.jpg

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/rastliny/system/vyssie/semenne/lulkovite.gif

Bolehlav škvrnitý

 

 

V rôznych spoločenstvách burín blízko ľudských obydlí rastie žlto kvitnúci lastovičník väčší z čeľade makovité. Leptavý účinok má oranžové mlieko, ktoré vyteká z rastliny pri jej poranení.

 

Zopakujte si:

1. V ktorých častiach rastlín sa ukladajú jedovaté látky?

2. Ako by ste poskytli prvú pomoc pri otrave jedovatou rastlinou?

3. Vymenujte príklady jedovatých rastlín kvitnúcich na jar.

4. Výťažok ktorej jedovatej rastliny sa využíva v očnom lekárstve?

5. Vymenujte príklady jedovatých rastlín kvitnúcich v lete.

 

Použitá literatúra:

  • Višňovská, J. et al.: Biológia pre 1. ročník gymnázií. 1. vyd. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA. 2008. 196 s. ISBN: 978-80-8091-133-1

  • Černušáková, D.: jedovaté rastliny. In: Biológia, ekológia, chémia, 2004, č. 4, s. 2

  • Božová, D.: Jedovatá krása alebo ako sa pri potulkách prírodou vyhnúť zdravotným problémom. In: Mladý vedec, 2008, č. 3, s. 14

  • Božová, D.: Jedovaté rastliny kvitnúce v lete. In: Mladý vedec, 2008, č. 4, s. 12

  • http://www.forestportal.sk/ForestPortal/volny_cas/nebezpecenstva/jedovate_rastliny/jedovate_rastliny1.html

 

Obrazová literatúra:otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.6
Hodnotené: 1228x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame