Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Mexiko

Dátum pridania: 26. 08. 2008 09:40
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 13992x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Erika Lieszkovszká

reklama

 

 

 

Najvýznamnejší a najrozvinutejší štát Strednej Ameriky je deväťdesiatmiliónové Mexiko, druhý najľudnatejší štát Latinskej Ameriky. Má vysoký prirodzený prírastok. Od roku 1950 zaznamenala táto krajina prudký hospodársky rozvoj. Napomohla tomu ropná kríza vo svete, ktorá znamenala pre Mexiko možnosť využiť vlastné zásoby ropy. Mexiko si vzalo veľké pôžičky, ich splácanie zaťažuje štát a je v súčasnosti najväčšou prekážkou hospodárskeho rozvoja krajiny. Po Brazílii je Mexiko druhá najzadĺženejšia krajina sveta.

 

ZDroj: http://www.destination360.com/north-america/mexico/images/s/mexico-city-s.jpg

Mexico city – hlavné mesto Mexika

 

 

Povrch:
Mexiko leží medzi Mexickým zálivom a Karibským morom na východe a Tichým oceánom na západe. Patria k nemu polostrovy: Kalifornský a Yucatán, ostrovy Tiburón, Angel de la Guarda, Cedros a Las Tres Marías, Cozumel a Revillagigedo.

 

Pobrežie je zväčša málo členité (nevhodné na prístavy), miestami sú lagúny a pozdĺž východného pobrežia Yucatánu koralové útesy. Mexiko je typickým územím náhorných plošín a vysočín. Zaberá južnú časť Kordiller. Vo vnútrozemí sa rozkladá Mexická plošina, ktorá sa postupne zvažuje na juh. Patria k nej plošiny s bezodtokovými panvami, ktoré majú polopúšťový a na severe púšťový charakter. Mexickú plošinu lemujú pásma Sierra Madre Occidental a Sierra Madre Oriental, ktoré na juhu spája pásmo vulkanických Kordiller so sopkami: Citlaltépetl, Popocatépetl, Volcán Iztaccihuatl, Nevado de Toluca. Je to oblasť častých zemetrasení a sopečnej činnosti. Juhovýchodnú časť Mexika od vulkanických Kordiller oddeľuje Balsaská depresia, sú to nižšie pásma vrchov: Sierra Madre del Sur a na východe od Tehuantepeckej šije Sierra Madre de Chiapas s plošinou Chiapas. Na Kalifornskom polostrove sú pásma kryhových vysočín. Nížiny zaberajú asi 20% povrchu Mexika, najmä na východe pobreží a na Yucatáne.

 

 

Podnebie:
Podnebie sa diferencuje podľa výšky. Na plošinách prevláda suché tropické podnebie, iba na juhovýchode je vlhké tropické podnebie. Rozlišujú sa 4 klimatické pásma: horúce a vlhké do 800 m n.m., mierne 900-1700m, chladné 1700-4500m a mrazivé na najvyšších štítoch.

 

 

Vodstvo:
Rieky sú zväčša krátke a nesplavné. V Sierra Madre Occidental tečú hlbokými dolinami. Hlavné rieky: Rio Grande del Norte, Rio Grande de Santiago, Balsas, Pánuco, Usumacinta, Yuqui.

 

 

Obyvateľstvo:
Žije relatívne vo veľkých výškach, 41% obyvateľov žije v 1000-2000m n.m., 29% nad 2000m. Hustota zaľudnenia je priemerne 23 obyvateľov / km2, na juhu Mexickej plošiny a na pobreží Mexického zálivu je osídlenie najhustejšie. Mexiko má jeden z najväčších prirodzených prírastkov obyvateľstva na svete (30-34‰). 55% obyvateľstva tvoria mestici, 30% Indiáni, ostatní sú kreoli, černosi a mulati. V mestách žije asi 51% obyvateľstva.

 

 

Poľnohospodárstvo:
Celková technická úroveň poľnohospodárstva je malá. Orná pôda zaberá asi 12% rozlohy, lúky a pasienky 40 %. Základné potravinové plodiny sa pestujú asi na 70% ornej pôdy: kukurica (50% ornej pôdy) a fazuľa; obidve sú obľúbené v celom Mexiku, najmä v husto obývaných centrálnych oblastiach. Pestuje sa aj pšenica (na severe a strede), ryža (na juhovýchode), jačmeň, sorgo, rajčiaky a paprika. Z priemyselných rastlín pestujú na severe bavlník, na Yucatáne hehyuén a na juhu cukrovú trstinu, kávovník, kakaovník, olivovník, sezam, podzemnicu olejnú. Rozvinuté je sadovníctvo, pestujú sa pomarančovníky, banány, ananásy a vinič. Extenzívny chov zvierat poskytuje 1/3 hodnoty poľnohospodárskej produkcie; na severe sa chová dobytok a ovce, v strede dobytok, ovce, kozy a väčšina ošípaných. Lesníctvo poskytuje vyše 5 000 000 m3 dreva (dub, mahagón). Menší význam má lov rýb.

 

 

Priemysel:
Významný je štátny sektor (naftový, energetický, hutnícky a chemický priemysel), v poslednom čase vzrástli investície zahraničného kapitálu, najmä USA. Ťažký priemysel sa rozvíja až od 2. svetovej vojny, začiatky ľahkého priemyslu siahajú do polovice 19. storočia. Tempo rozvoja priemyselnej produkcie patrí k najväčším v kapitalistických štátoch. Veľký význam má baníctvo, najmä ťažba ropy a zemného plynu (Mexický záliv), železnej rudy a ušľachtilých kovov: vanádia, mangánu, volfrámu, molybdénu, titánu, antimónu a kobaltu, farebných kovov (olovo, zinok, meď, cín, ortuť), striebra, zlata, arzénu, uránovej rudy, grafitu, síry a iné. Nerastné ložiská sú najmä vo východnej časti vysočiny Sierra Madre Occidental a na Mexickej plošine. Energetika sa rozvíja veľmi rýchlo, pričom vzrastá podiel vodnej energie.

 

V spracovateľskom priemysle, ktorý sa sústreďuje na juh Mexickej plošiny, prevládajú malé podniky, strediská: Mexiko, Guadalajara, León a Puebla. Ťažký priemysel sa rozvinul najmä na severovýchode v Monterrey, Monclove (železné huty). Najlepšie rozvinuté je hutníctvo železa a neželezných kovov, chemický (petrochémia, výroba kyseliny sírovej, hnojív, umelých vlákien), strojársky (vagóny, automobily, traktory), elektrotechnický, cementársky, textilný (spracovanie bavlny i henequénu), potravinársky, drevársky a papierenský priemysel. Rozšírené sú remeslá; najmä umelecké.

 

 

Doprava:
Cestná a letecká doprava sú kľúčové odvetvia Mexika pri zabezpečovaní dopravy nákladov a osôb. Jedine nákladná preprava do zahraničia využíva železničnú a námornú dopravu.

 

 

Cvičenie:
1. Čo spomaľuje hospodársky rozvoj Mexika?
2. Charakterizujte priemysel Mexika.
3. Ktoré nerastné suroviny sú pre hospodárstvo Mexika najdôležitejšie?

 

 

Použitá literatúra:
Šára, P. a i., 2005: Lexikón krajín sveta. VKÚ Harmanec, s.168, ISBN 80-8042-430-6.
Očovský, Š. a i., 1996: Zemepis 7. Vydavateľstvo Litera Bratislava, s. 87, ISBN 80-85452-59-6.
http://www.destination360.com/north-america/mexico/images/s/mexico-city-s.jpgHodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 541x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame