Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Maturanti, inšpirujte sa na našej stránke, aby ste zožali úspech pri maturitnom stole. Prajem veľa šťastia!
Maya
maja
 

Administratívny štýl – motivačný list I.

Dátum pridania: 25. 09. 2013 00:18
Zobrazené: 10827x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

Administratívny štýl:

Jeden zo štýlov verejného styku používaný predovšetkým v administratívnej praxi (v kontakte občana s úradmi. Uplatňuje sa napr. v kontakte s úradmi verejnej a štátnej správy, v oblasti súdnictva, advokácie, v oblasti rôznych služieb).

 

 

Motivačný list

Sprievodný motivačný list je tým úplne prvým, čo personalista pri prijatí žiadosti o pracovnú pozíciu uvidí. Výborným motivačným listom sa tak môžete ukázať od samého začiatku v dobrom svetle a personalista potom prejde k prehliadke životopisu. Pokiaľ váš životopis a vaše skúsenosti budú zodpovedať pozícii, o ktorú sa uchádzate, skoro určite dostanete pozvánku na osobný pohovor. Dôležitosť motivačného listu tak spočíva v tom, že vás hneď na začiatku môže posunúť medzi vybrané uchádzača a nebudete teda vyradení skôr, ako dôjde na ďalšie kolá výberu.

Ideálny motivačný list teda vyzerá tak, aby po prečítaní si zamestnávateľ povedal, že toto môže byť ten správny kandidát, ktorého hľadáme. Ako u každého hodnotenia, tak aj motivačný list je hodnotený na základe emócií, ktoré musia byť podporené nejakým racionálnym dôvodom. Text tak musí byť jednak zrozumiteľný, ale musí obsahovať aj nejaké relevantné údaje. Je tiež lepšie voliť kratšiu a výstižnejšiu formu motivačného listu.

 

 

Motivačný list - hlavné znaky:

 • Motivačný list je krátky popis  dôvodov, prečo má kandidát záujem pracovať pre danú spoločnosť, prečo má záujem o danú pozíciu.

 • V motivačnom liste môžete kandidát vyjadriť to, čo sa nedá vyjadriť v životopise.

 • Pre motivačný list sa používa aj názov sprievodný list.

 • Motivačný list musí byť originálom pre každú pozíciu.

 • Mal by byť akýmsi prepojením medzi životopisom a pracovnou pozíciou.

 • Sprievodný list do veľkej miery charakterizuje aj samotného človeka. O človeku, ktorý napíše trojriadkový stručný motivačný list sa dá predpokladať, že sa nebude hodiť na kreatívnu pozíciu, na rozdiel od kandidáta, ktorý napíše list na celú stranu, využíva v ňom veľké množstvo umeleckých prostriedkov a keď ho čítate, máte pocit, že čítate literárne dielo. Ani jeden spôsob však nemusí byť zlý, závisí od pozície, na ktorú sa daný kandidát hlási.

 • Písať motivačný list má zmysel najmä vtedy, ak sa hlásite na pozíciu do konkrétnej firmy.

 • Ak je však pozícia ponúkaná cez personálnu agentúru, nemusíte ani strácať čas, pretože pracovníci personálnych agentúr zväčša nestrácajú čas ich čítaním. V takom prípade stačí v e-maily vysvetliť stručne, prečo sa hlásite na danú pozíciu.

 • Ak je motivačný list predsa len ich požiadavkou, mal by sa skôr týkať dôvodov, pre ktoré ste sa rozhodli pracovať na danej pozícii, nie v danej spoločnosti, keďže zväčša sa názov spoločnosti, pre ktorú máte pracovať ani na začiatku nedozviete.

 • Nemýľte si motivačný list so žiadosťou o zamestnanie.

 • Žiadosť o zamestnanie má informovať potenciálneho zamestnávateľa o tom, o akú pozíciu prejavujete záujem. Má veľmi stručnú a jasnú formuláciu.

 

V motivačnom liste je formou rozprávania uvádzaný dôvod záujmu pracovať v danej spoločnosti, na danej pozícii a uvádza relevantné skúsenosti korešpondujúce s požiadavkami na pozíciu.

 

Vzory:

 


Jana Nováková, Pribinova 25, 811 09  Bratislava


ITC Comp, a. s.
Ing. Pavel Malý
Prešporská 154
842 31  Bratislava

Bratislava 11. mája2013


Vážený pán Malý,

na základe ponuky uverejnenej na pracovnom portáli www.profesia.sk sa uchádzam o pozíciu asistentky obchodného riaditeľa. Pracovná ponuka ma zaujala, pretože spoločnosť ITC Comp poznám ako modernú spoločnosť, so stabilným postavením na trhu v oblasti IT.

Informačné technológie považujem za rýchlo rastúce a moderné odvetvie. Orientovať sa v nových trendoch informačných technológií mi nerobí problém, naopak baví ma študovať si nové veci z oblasti. Preto by som sa rada stala súčasťou tímu spoločnosti ITC Comp.

Mám za sebou 2-ročnú prax na pozícii asistentky marketingového riaditeľa. Môj nadriadený v predchádzajúcej spoločnosti oceňoval najmä moje komunikačné schopnosti, spoľahlivosť, dochvíľnosť, cieľavedomosť a pracovné nasadenie. Myslím si, že práca asistentky si vyžaduje poctivý prístup a plnú dôveru nadriadeného. Som človek, ktorého baví byť v centre diania veľkej spoločnosti a byť nápomocnou v administratívnej agende. Zvládam aj stresové situácie a dokážem sa flexibilne prispôsobiť novým okolnostiam na pracovisku, čo by mohol potvrdiť aj môj bývalý nadriadený.

Plynule hovorím po anglicky a nemecky. Ovládam strojopis, na úrovni používateľa ovládam programy Microsoft Excel, Microsoft Word a PowerPoint. V PowerPointe mám skúsenosti s prípravou mnohých prezentácií.

Bavia ma výzvy, som empatická, spoľahlivá, s aktívnym prístupom v práci ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na ponúkanú pozíciu.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, veľmi rada ďalšie potrebné informácie doplním na osobnom stretnutí, na ktoré sa už vopred teším.

S pozdravom 


Ing.Ján Hrach, Družstevná 15, 983 06 Slovenská ĽupčaITC Comp, a. s.
Ing. Pavel Malý
Prešporská 154
842 31  Bratislava

Prešov 12.08.2013

Motivačný list

Na základe Vášho inzerátu v denníku SME, uverejneného dňa 05.08.2013 sa uchádzam o pracovnú pozíciu vedúceho pracovného tímu (ref. č. 393).

Rozhodol som sa reagovať na pracovnú pozíciu vo Vašej firme, pretože v tejto oblasti môžem využiť svoje dlhoročné znalosti a schopnosti. Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – priamy kontakt so zákazníkmi, zbieranie a vybavovanie požiadaviek klientov a starostlivosť o existujúcich klientov. Plynule hovorím po anglicky a písmom ovládam nemecký jazyk. Ovládam strojopis a na úrovni používateľa prácu s PC - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet.

Mojimi výhodami sú spoľahlivosť, dochvíľnosť, komunikatívnosť a flexibilita. Som ochotný vzdelávať sa a získavať nové pracovné skúsenosti. Verím, že moje vzdelanie a osobné predpoklady sú dostatočnou zárukou, že budem pre Vašu spoločnosť prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rád Vám doplním ďalšie potrebné informácie na osobnom pohovore. Teším sa na Vašu odpoveď.


S pozdravomIng. Ján Hrach
 

Motivačný list by mal obsahovať:

 • Kontaktné údaje adresáta: meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu.

 • Dôvody záujmu pracovať v danej spoločnosti.

 • Dôvody záujmu o konkrétnu pozíciu.

 • Vymenovanie splnených kritérií z hľadiska požiadaviek na pozíciu.

 • Schopnosti, ktoré môže poskytnúť, čím vie byť prínosom pre spoločnosť.

 • Termín možného nástupu.

 • Poďakovanie za pozornosť a spätnú väzbu.

 

Dôvody záujmu pracovať v danej spoločnosti by mali tvoriť asi 10% obsahu listu, rovnako ako aj dôvody záujmu o konkrétnu pozíciu.

Väčší význam majú splnené kritéria z hľadiska požiadaviek na pozíciu a schopnosti, ktoré môže kandidát poskytnúť, čím vie byť prínosom pre spoločnosť, z ktorého každé by malo tvoriť asi 30% obsahu.

Zvyšných 20% zostáva pre všetky ostatné informácie.

 

 

 

Zopakujte si:

1. Charakterizujte základné znaky administratívneho štýlu.

2. Vymenujte špecifické znaky administratívneho štýlu.

3. Pomenujte najdôležitejšie žánre administratívneho štýlu a vysvetlite ich význam a použitie.

4. Vysvetlite hlavné znaky motivačného listu.

 

 

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2. vyd. 2002. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-95-7

CALTÍKOVÁ, M., POLAKOVIČOVÁ, A., ŠTARKOVÁ, Ľ.: Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka.1. vyd. 2010. Enigma Nitra. ISBN 978-80-89509-02-7

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl, 1. vyd. 2008. SPN Bratislava, ISBN 978-80-10-01557-3

MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

OLOŠTIAK, M., GIANTISOVÁ – OLOŠTIAKOVÁ, L.: Krok za krokom k maturite - Slovenský jazyk. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava. ISBN 978-80-8089-066-7

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0

http://www.dniprilezitosti.sk/poradna/motivacny_list

http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/4915?detail=1

http://www.zivotopis-online.sk/tlacivo-vzor/motivacny-list/#sthash.qJtlSj4n.dpuf

http://www.curriculum-generator.com/sk/informace/ako-napisat-motivacny-list.htmlHodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 227x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame