Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Uhľovodíky, rozdelenie uhľovodíkov

Dátum pridania: 14. 01. 2010 14:46
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 38878x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

reklama

 

 

 

Uhľovodíky sú dvojprvkové organické zlúčeniny zložené z atómov uhlíka a atómov vodíka. Vlastnosti organických zlúčenín vyplývajú zo schopnosti atómov uhlíka sa spájať kovalentnou väzbou. Väzby v uhľovodíkoch môžu byť:

 • Jednoduché

 • Dvojité

 • Trojité

 

Jednoduché väzby sú tvorené σ väzbou a v násobné väzby, teda dvojité a trojité väzby sú tvorené jednou σ väzbou a π väzbami. Ako príklad uvedieme molekulu etánu:

 

Etán:

 

Väzba medzi atómom uhlíka C a atómom vodíka H je jednoduchá – je to σ väzba a väzba medzi atómom jedného uhlíka C a atómom druhého uhlíka C je dvojitá. Dvojitú väzbu medzi dvoma uhlíkmi tvorí jedna σ väzba a jedna π väzba.

 

V štruktúre uhľovodíkov sa uhlík vyskytuje v hybridizácii sp3, sp2 alebo v hybridizácii sp. Štruktúru uhľovodíkov tvorí takzvaná uhlíková kostra, ktorá je tvorená atómami uhlíka C, na ktorú sú naviazané atómy vodíka H.

 

Uhlíkové atómy majú mimoriadnu schopnosť spájať sa do reťazcov, a tak vytvárajú štruktúry s rozmanitými tvarmi a dĺžkami. Reťazce, ktoré sa spájaním uhlíkových atómov vytvoria môžu byť buď otvorené - na koncoch reťazca sa uhlíkové atómy nespájajú, alebo uzatvorené - uhlíkové atómy sú v nich spojené do kruhu - cyklu. Zlúčeniny s otvoreným reťazcom sa volajú acyklické (alifatické) a s uzatvoreným reťazcom sa nazývajú cyklické.

 

Dĺžka uhlíkových reťazcov môže byť rozličná. Existujú molekuly, ktoré majú vo svojom reťazci niekoľko atómov, ale aj také, ktoré majú vo svojej štruktúre tisíce atómov uhlíka.

 

Otvorené reťazce môžu byť nerozvetvené alebo rozvetvené. V nerozvetvených reťazcoch sa ktorýkoľvek z uhlíkových atómov neviaže s viac ako dvoma inými uhlíkovými atómami, V rozvetvených reťazcoch existuje najmenej jeden uhlíkový atóm, ktorý utvára tri alebo štyri väzby s ďalšími susednými atómami uhlíka.

 

Príklady uhľovodíkov s otvoreným reťazcom a uzavretým reťazcom:

 

Nerozvetvený uhlíkový reťazec:

Rozvetvený uhlíkový reťazec:

Uzatvorený uhlíkový reťazec:

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Propane.svg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Propane-3D-space-filling.png

propán

2 – metylbután

cyklohexán

 

Rozdelenie uhľovodíkov

 

Kritériom rozdelenia uhľovodíkov sú okrem tvaru reťazca aj väzby. Uhľovodíky, ktoré majú vo svojich molekulách len jednoduché väzby, sú nasýtené. Uhľovodíky s dvojitými alebo trojitými väzbami v molekulách sú uhľovodíky nenasýtené. Okrem nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov poznáme aj aromatické uhľovodíky.

 

 

Uhľovodíky

 

acyklické

cyklické

aromatické - arény

 • alkány - nasýtené

 • alkény - nenasýtené

 • alkíny - nenasýtené

 • alkadiény - nenasýtené

 • cykloalkány - nasýtené

 • cykloalkény - nenasýtené

 • cykloalkíny - nenasýtené

 

 

Alkány

 • Acyklické uhľovodíky, ktoré majú v molekule len jednoduché väzby sa nazývajú alkány.

 • Prípona – án teda charakterizuje uhlíkový reťazec s jednoduchými väzbami.

 • Alkány môžu mať uhlíkový reťazec nerozvetvený aj rozvetvený.

 

Alkény, alkíny

 • Acyklické uhľovodíky, ktoré majú v štruktúre jednu dvojitú väzbu nazývame alkény.

 • V názve je prípona – én.

 • Alkíny sú uhľovodíky, ktoré majú vo svojej štruktúre jednu trojitú väzbu. Ich názvy preto tvoríme príponou - ín.

 

Alkadiény

 • Sú to cyklické uhľovodíky s dvoma dvojitými väzbami.

 • Alkány, alkíny, alkény aj alkadiény zaraďujeme medzi alifatické uhľovodíky, pričom alkány patria k nasýteným alifatickým uhľovodíkom, alkény, alkíny a alkadiény patria k nenasýteným alifatickým uhľovodíkom.

 

Cyklické uhľovodíky

 • Cyklické uhľovodíky (s výnimkou aromatických uhľovodíkov) majú predponu cyklo- , po ktorej nasleduje názov acyklického uhľovodíka, ktorý vyjadruje počet uhlíkových atómov v kruhu i charakter väzieb.

 • Cyklické uhľovodíky s jednoduchými väzbami sa nazývajú cykloalkány a keď majú jednu dvojitú väzbu tak cykloalkény.

 • Napr.: cyklopropán, cyklobután, cyklopentán, cyklopentén a podobne.

 • Poznáme množstvo uhľovodíkov, ktoré majú v molekule dva i viac kruhov.

 • Uhľovodíky s dvoma kruhmi v molekule sú bicyklické, s tromi tricyklické, atď.

 • Všetky uvedené cyklické uhľovodíky zaraďujeme medzi alicyklické uhľovodíky.

 

Aromatické uhľovodíky

 • Aromatické uhľovodíky, čiže arény, sú uhľovodíky, ktoré v štruktúre obsahujú aspoň jedno benzénové jadro s delokalizovanými elektrónmi.

 

Zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/arome/obrazkysl/benzen.gif Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Benzene-3D-vdW.png

benzénové jadro

benzén

 

 

Zopakujte si:

1. Charakterizujte alkány.

2. Charakterizujte alkény

3. Charakterizujte arény.

4. Charakterizujte uhľovodíky a uveďte ich rozdelenie.

Použitá literatúra:

 Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 696x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame