Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Hasenie horiacich látok

Dátum pridania: 22. 09. 2010 11:36
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 37284x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

reklama

 
Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová


Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Brandweer_Co2.jpg/170px-Brandweer_Co2.jpg


Suché drevo, spolu s ihličím alebo listami sa zapáli ľahšie ako papier. Preto otvorený oheň, napríklad v lese, je pre prírodu veľmi nebezpečný a pre človeka môže mať tragické následky.

Ľudia sa odpradávna bránili nežiaducemu šíreniu ohňa najmä použitím vody, piesku, listnatými vetvami stromov a pod. V čom je podstata hasenia horiacich látok?

Pri hasení horiacich látok treba odstrániť aspoň jednu z troch podmienok, ktoré umožňujú horenie:
 1. Odstránenie horľavej látky (ešte nezasiahnutej ohňom).
 2. Ochladenie horiacej látky pod zápalnú teplotu.
 3. Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka k horiacej látke.


Na ochladenie horiacej látky a súčasne zabránenie prístupu vzdušného kyslíka sa používa najčastejšie voda.
 
Voda sa nesmie použiť na hasenie všetkých požiarov, používajú sa preto aj iné hasiace látky.

 
O oxide uhličitom už vieme, že je ťažší ako vzduch a má malú schopnosť reagovať s inými látkami. Pre tieto jeho vlastnosti sa využíva pri hasení požiarov.
 
Skvapalneným oxidom uhličitým sa plnia hasiace prístroje, ktoré sa nazývajú snehové hasiace prístroje.

 
Ďalší bežný typ hasiaceho prístroja jepenový hasiaci prístroj a práškový hasiaci prístroj.

Pri spozorovaní požiaru musíme vyhlásiť požiarny poplach a hneď začať s jeho likvidáciou. Musíme sa snažiť zahasiť požiar v zárodku dostupnými, ale pritom vhodnými hasiacimi prostriedkami. V prípade, že sa požiar nepodarí zlikvidovať dostupnými prostriedkami, musíme privolať pomoc požiarnej jednotky.

 
Telefónne číslo požiarnych útvarov na celom území Slovenka je 150 a 112.

Aj pri použití vhodnej hasiacej látky na elektrické zariadenia treba pred hasením vypnúť prívod elektrického prúdu. Horiace šaty na človeku možno zahasiť prikrytím vlnenou dekou alebo gúľaním po zemi.Hasiaca látka
Princíp hasenia
Čo hasiť
Čo nehasiť
Voda H2O
 • Ochladzovanie zápalnej látky pod horiacu teplotu.
 • Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka
 • Najmä tuhé látky, ktoré s vodou nereagujú
 • Elektrické zariadenia pod prúdom, niektoré organické látky s vysokou teplotou plameňa, napr. benzín, oleje, plasty
Piesok SiO2
 • Ochladzovanie zápalnej látky pod horiacu teplotu.
 • Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka
 • Menšie požiare, kde nemožno použiť vodu
 • Jemnú elektroniku a mechaniku
Oxid uhličitý CO2
Snehový
 • Ochladzovanie zápalnej látky pod horiacu teplotu.
 • Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka
 • Tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod prúdom.
 • Práškové látky
Voda H2O a CO2
Penový
 • Ochladzovanie zápalnej látky pod horiacu teplotu.
 • Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka
 • Tuhé a kvapalné látky.
 • Elektrické zariadenia pod prúdom, pretože obsahuje vodu.
Oxid hlinitý AL2O3
Oxid kremičitý SiO2
Práškový
 • Ochladzovanie zápalnej látky pod horiacu teplotu.
 • Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka
 • Tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod prúdom.
 • Jemnú mechaniku, elektroniku, práškové látky.


 
Zopakujte si:
 1. Čo môžeme hasiť penovým hasiacim prístrojom?
 2. Ako treba postupovať pri požiari?
 3. Aké sú telefónne čísla na požiarny útvar?


Použitá literatúra:
Adamkovič E. a kol.: Chémia pre 9. ročník ZŠ, Bratislava: SPN, 2006, 195s.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 703x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame