Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Zmeny v slovnej zásobe. Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním

Dátum pridania: 06. 07. 2010 15:26
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 27687x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

reklama

 Slovná zásoba je súhrn všetkých slov v národnom jazyku. Národným jazykom rozumieme spisovný jazyk a nárečia.


Slovná zásoba sa stále mení a vyvíja. Slovná zásoba sa rozširuje o nové slová a málo používané slová z nej vypadávajú.


Slovná zásoba sa rozširuje o nové slová:

 

 1. tvorením nových slov – odvodzovaním,

 2. tvorením nových slov - skladaním,

 3. skracovaním pomenovaní,

 4. prenášaním významu slov,

 5. spájaním slov do viacslovných pomenovaní,

 6. preberaním cudzích slov.1. Tvorenie nových slov odvodzovaním


Slová odvodzujeme:


 • slovotvornými predponami,

 • slovotvornými príponami,

 • bezpríponovo.Tvorenie slov odvodzovaním použitím slovotvorných predpôn:

do-, na-, nad- o-, ob-, od-, po-, pod-, pre-, pred-, pri-, roz-, s-, z-, zo-, u-, v-, vo-, vz-, vy-, za-, bez-


Príklady slov, ktoré vznikli odvodzovaním pomocou slovotvorných predpôn:

písať - dopísať, napísať, opísať, odpísať, podpísať, prepísať, predpísať, pripísať, rozpísať, spísať, stroj -stroj, nástroj, prestroj, odstroj, zostroj, vystroj.
Tvorenie slov odvodzovaním použitím slovotvorných prípon:


Podstatné mená vznikajú odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon:

-teľ, -ník, -an, -čan, -ista, -ka, -yňa, -ička, -ina, -ica, -dlo, -áreň, -areň, -ňa, -ovňa, -isko, -osť, -oba, -ota, -stvo, -ie, -ot, -ba, -ačka, -ik, -ík, -ček, -čka, -ôčka, -ienka, -ko, -íčko, -iatko, -atko...


Príklady podstatných mien, ktoré vznikli odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon:

let – letec, scenár – scenárista, voda – vodník, ryba – rybačka, lekár – lekár, chlap – chlapček, šteňa – šteniatko, mama – mamička, chlap – chlapisko, voda – vodáreň, reč – rečník, ihla – ihlica.


Prídavné mená vznikajú odvodzovaním použitím slovotvorných prípon:

-ov, -in, -í, -ací, -ajší, -ský -ický, -ný, -ený, -ový, -atý, -itý, -astý, -istý, -avý.

Príklady prídavných mien, ktoré vznikli odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon:

otec – otcov, vrana – vraní, hrať – hra, ochutiť – ochutený, láka – láka, špina – špina, zajtra – zajtrajší, písať – písa, svoj – svojský, oko – okatý, peha – peha, hliník – hlinitý.


Slovesá vznikajú odvodzovaním použitím slovotvorných prípon:

-iť, -ieť, -ovať, - núť


Príklady slovies, ktoré vznikli odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon:

stav – stav, hlas – hlás, otrava – otravovať, zima – zimovať, múr – murovať, let – letieť, kráľ – kraľovať, hlas – hlasovať, chvála – chváliť, odhad – odhadnúť, hlad – hladovať, lep – lepiť.


Príslovky vznikajú odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon:

-o, -e, -y


Príklady prísloviek, ktoré vznikli odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon:

mokrý – mokro, vysoký – vysoko, dobrý – dobre, ostrý – ostro, okatá – okato, slabý – slabo


 

Odvodené slovo sa skladá z dvoch častí:

 

 • slovotvorná predpona + slovotvorný základ,

 • slovotvorný základ + slovotvorná prípona.


Príklady:

 

slovotvorná predpona + slovotvorný základ:

pra + človek

pračlovek

nad + vláda

nadvláda

pred + jedlo

predjedlo

 

slovotvorný základ + slovotvorná prípona:

let + ec

letec

stol + ár

stolár

scenár+ ista

scenáristaTvorenie slov bezpríponovo

 

Príklady:

nastúpiť – nástup, zapadať – západ, prechodiť – prechod...
2. Tvorenie nových slov skladaním


Nové slová vznikajú spojením zvyčajne dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov. Nazývame ich zložené slová.


Príklady nových slov, ktoré vznikli zložením:

voda + váha = vodováha, zver + lekár = zverolekár, spolu + hláska = spoluhláska, auto + škola = autoškola, zem + guľa = zemeguľa, more + plavec = moreplavec, príroda + veda = prírodoveda.Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či je dané slovo utvorené odvodzovaním slovotvornými predponami, slovotvornými príponami alebo skladaním:


hodvábny

odvodzovaním príponou

klavirista

odvodzovaním príponou

strojník

odvodzovaním príponou

drevorubač

skladaním

namaľovať

odvodzovaním predponou

písanie

odvodzovaním príponou

kraľovať

odvodzovaním príponou

nástroj

odvodzovaním predponou

vyrobiť

odvodzovaním predponou

vlastiveda

skladaním

prepísať

odvodzovaním predponou

opatr

odvodzovaním príponou

medená

odvodzovaním príponou

perokresba

skladaním

hokejista

odvodzovaním príponou

zastav

odvodzovaním predponou

výhľad

odvodzovaním predponou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk 9, učebnica. Orbis PictusIstropolitana, spol. s r. o., Bratislava, 2007, s. 40 - 41.

 

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.7
Hodnotené: 673x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame