Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Vecný a gramatický význam slova

Dátum pridania: 31. 10. 2008 15:27
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 29198x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 
 
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Vypracovala: Mgr. Miroslava KristínováSlová v slovnej zásobe sa členia podľa:

 

Ø      vecného  významu,

Ø      dobového výskytu (napríklad historizmy, archaizmy),

Ø      príslušnosti k jazykovému štýlu (napríklad knižné, básnické, odborné slová).

 

 

VECNÝ VÝZNAM SLOVA

 

Slová podľa vecného (lexikálneho) významu delíme na:

 

Ø      plnovýznamové slová       – slová, ktoré majú vecný význam, označujú určitý jav

                                                         skutočnosti,

Ø      neplnovýznamové slová    - slová, ktoré nemajú vecný význam.

 

Plnovýznamové slová

 Neplnovýznamové slová

podstatné mená

predložky

prídavné mená

spojky

zámená

častice

číslovky

citoslovcia

slovesá

 

príslovky

 

 

 

Príklady:

Slová s vecným významom – plnovýznamové slová:

Podstatné mená:  lampa, pohár, varecha, lenivosť       

Prídavné mená:    dlhý, pevný, vysoký, hladný

Zámená:              môj, tvoj, váš, jeho, tento

Číslovky:             tretí, dvojnásobný, štrnásťročný

Slovesá:               variť, chodiť, skákať, premýšľať

Príslovky:            zrána, zhruba, včera, uprostred

 

Slová, ktoré nemajú vecný význam – neplnovýznamové slová:

Predložky:          bez, k, vo, od, okrem, po, popod, mimo

Spojky:               a, ale, alebo, aby, pretože, hoci, či, žeby

Častice:              potom, vari, nože, aspoň, azda, kdeže

Citoslovcia:        čľup, jaj, fuj, fíha, cink, frnk, brnk

 

 

 

 

GRAMATICKÝ VÝZNAM SLOVA

 

Slovo nadobúda gramatický význam, keď vyjadruje rozličné gramatické kategórie, teda keď je v spojení s ostatnými slovami vo vete.

 

Gramatické kategórie delíme na:

 

Ø      gramatické kategórie podstatných mien, prídavných mien, zámen, čísloviek: rod

                                  číslo

                                   pád

                                                        

 

Ø      gramatické kategórie slovies: osoba

                                                 číslo

                                                       čas

                                                       spôsob

                                                       slovesný rod

                                                       vid

 

Neohybné slovné druhy - príslovky, spojky, predložky a citoslovcia nemajú gramatický význam.

 

Príklady:

Gramatické kategórie podstatného mena lampa:

rod –   ženský

číslo – singulár - jednotné

pád –   nominatív

 

Gramatické kategórie slovesa varí:

osoba           – tretia

číslo             - singulár – jednotné

čas                – prítomný

spôsob          – oznamovací

slovesný rod – činný

vid                 - nedokonavý

 

 

 

 

 

ZHRNUTIE:

 

 

                                                          SLOVÁ

plnovýznamové ohybné

plnovýznamové neohybné

neplnovýznamové neohybné

podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

príslovky

spojky, predložky, citoslovcia

 

- majú vecný aj gramatický   

  význam

- majú len vecný význam

- nemajú ani vecný ani

  gramatický význam

 

 

 
Použitá literatúra: Slovenský jazyk pre  8. ročník 

 

 Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 928x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame