Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Slovesá

Dátum pridania: 01. 09. 2008 19:14
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 138271x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

reklama

 

Vypracovala: Miháliková Mária
Sú plnovýznamové ohybné slová, majú vetnočlenskú platnosť.


Slovesá vyjadrujú dej:

1. ako činnosť, ktorú vykonávajú osoby, zvieratá, veci; to sú činnostné slovesá /kráčali/,

2. ako stav či zmenu stavu, v ktorom sa nachádzajú osoby, zvieratá a veci; to sú stavové slovesá /zožltli/.


Podľa vecného významu rozlišujeme:

- plnovýznamové slovesá: pracovať, zabudnúť,

- neplnovýznamové slovesá: byť, bývať; chcieť môcť, musieť, smieť; začať, začínať, zostať, ostať, ostávať; prestať, prestávať; mať, ísť.


Sloveso byť

Patrí k neplnovýznamovým / pomocným / slovesám: Budem čítať. Boli sme sa lyžovať.

Ak však sloveso byť má význam existovať, jestvovať, je plnovýznamové: Je tam veľká zima. Bol raz jeden kráľ.


Slovesá rozdeľujeme na:

- zvratné /smiať sa, tešiť sa /,

- nezvratné / plakať, bežať/.


Sloveso môže mať:

- jednoduchý slovesný tvar / tvorí ho jedno slovo /,

- zložený slovesný tvar / skladá sa z dvoch alebo viac slov/.

Zloženými slovesnými tvarmi sú aj tvary 3. osoby minulého času: volal, volali


Gramatické kategórie slovies sú: osoba, číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod.


osoba: 1.ja, 2. ty, 3. on, ona, ono           číslo: singulár

            1. my, 2. vy, 3. oni, ony                          plurál

slovesný čas: prítomný, minulý, budúci

slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací

slovesný vid: dokonavý, nedokonavý

slovesný rod. činný, trpný

 

Slovesný spôsob


Oznamovací spôsob

Tvarmi oznamovacieho spôsobu oznamujeme, že dej prebieha, prebiehal, bude prebiehať. Je to základný spôsob vyjadrenia deja.

Používa sa v prítomnom, minulom, budúcom čase: čítam, čítal som, budem, čítať.

 

Rozkazovací spôsob

Tvarmi rozkazovacieho spôsobu dávame rozkazy, príkazy, ale vyjadrujeme nimi aj  požiadavky, žiadosti: Povysávaj! Nečmárajte po stenách!

Používa sa v prítomnom čase, ale zvyčajne má aj budúci význam. V písanej podobe označujeme tieto typy viet interpunkčným znamienkom – výkričníkom.


1. -            1. my píšme!

2. ty píš!    2. vy píšte!

3. -             3. –

 

Podmieňovací spôsob

Tvarmi slovesa v podmieňovacom spôsobe vyjadrujeme podmienku, za ktorej sa dej koná alebo by sa mohol konať.

Častica by je znakom podmienky, možnosti či želania: Rozhodol by som sa, keby...


Podmieňovací spôsob má:

- prítomný čas - / tvorí ho sloveso v minulom čase + častica by /- čítal by som

- minulý čas - / tvorí ho sloveso v minulom čase + častica by + sloveso byť v minulom čase /-

bol by som čítal.Slovesný vid

Sloveso v slovenčine je schopné vyjadriť trvanie deja. Táto vlastnosť / kategória / slovesa sa nazýva slovesný vid. Môže byť dokonavýnedokonavý.

Nedokonavé slovesá vyjadrujú plynúce, prebiehajúce, nedokončené deje: chytá, skáče.

Dokonavé slovesá vyjadrujú jednorázové, uzavreté deje: chytí, skočí.

Ak sa dá utvoriť zložený budúci čas / budem volať /, sloveso je nedokonavé.

Ak sa nedá utvoriť zložený budúci čas / budem sa zavolať /, sloveso je dokonavé.

Budúci čas nedokonavých slovies sa tvorí: byť + neurčitok.

Budúci čas dokonavých slovies má tvar prítomného času.Slovesný rod

Slovesom možno vyjadriť, či pôvodca deja / podmet / sám dej vykonáva, alebo je dejom zasahovaný. Táto kategória slovesa sa nazýva slovesný rod.

Slovesný rod je čínný a trpný.

Keď pôvodca deja / podmet / vykonáva dej, hovoríme o činnom rode: Cukrárka upiekla tortu.

Keď je pôvodca deja / podmet / dejom zasahovaný, hovoríme o trpnom rode: Torta sa upiekla. Torta bola upečená.


Trpný rod možno vyjadriť dvoma spôsobmi:

- zvratným tvarom slovesa: Domy sa stavajú.

- opisom / pomocou trpného príčastia a príslušným tvarom pomocného slovesa byť /: Ako boli upečené koláče?V tvaroch niektorých slovies je výnimka z pravidla o rytmickom krátení: nútia, smútia, zmúdrieť.

Základným tvarom slovies je neurčitok: písať, ľúbiť,nosiť.


Úlohy:


1. Sloveso maľovať dajte do týchto tvarov:

  • 3. osoba, sg. , prítomný čas, oznamovací spôsob,

  • rozkazovací spôsob,

  • 1. osoba, pl., minulý čas, podmieňovací spôsob.


2. Porovnajte, ako sa tvorí budúci čas dokonavých a nedokonavých slovies:

plávať-zaplávať, zasadiť- sadiť, rezať- prerezať, vyhrať- hrať.

 

3. V ktorom riadku sú iba činnostné slovesá?

  • príď, budem sa lyžovať, zjedla,

  • češe sa, zožltli, napíšeme,

  • narástli, odišiel, plávali.


Tvary trpného rodu zmeňte na činný rod:

Obchod bol otvorený v júni. Dom sa stavia z dreva. Žuvačka sa odstraňuje zo šiat veľmi ťažko. Tovar sa vyloží až v sklade. Triedy sú dobre vykúrené.

 

Použitá literatúra:

Slovenský jazyk pre 8. ročník

 


 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.2
Hodnotené: 1011x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame