Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Častice a citoslovcia

Dátum pridania: 29. 08. 2008 18:35
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 48926x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 
Vypracovala: Miháliková Mária

ČASTICE

reklama

 

Sú neohybné a neplnovýznamové slová bez platnosti vetného člena.

Častice sú slová, ktorými zvyčajne vyjadrujeme svoje postoje / pochybnosť, istotu, súhlas, nesúhlas, približnosť, pravdepodobnosť, zdôraznenie, spresnenie, vysvetlenie/ k obsahu celej výpovede alebo len niektorého jej výrazu.

Iné častice stoja na začiatku výpovede, uvádzajú ich alebo pripájajú k textu či k situácii.

/ okolo, vraj asi, možno, určite, stopercentne, veď, zrejme, aspoň, fakt, iba, pravdaže.../


Častice vydeľujeme čiarkami:

- / vnútri vety z oboch strán/ ak ich môžeme osamostatniť do samostatnej výpovede

Neteší sa, naopak, zúri. – Neteší sa. Naopak. Zúri.

Bohužiaľ, musíme už končiť. Musíme už končiť. Bohužiaľ.


- ak nimi spresňujeme, vysvetľujeme časť výpovede

Dnes, presnejšie dnes popoludní prídem. Dnes prídem. Presnejšie dnes popoludní prídem.


Častice nevyčleňujeme čiarkami

- ak zdôrazňujeme nimi vetný člen

Počasie sa hádam umúdri. To určite všetci videli. Urob najmä tortu.


- ak sú častice na začiatku viet, ktorými iba uvádzame alebo pripájame vety

Nech teda dobehne! Kiež by konečne zapršalo! Či ozaj prídeš?CITOSLOVCIA

Sú neohybné a neplnovýznamové slová, v priamom použití nemajú platnosť vetného člena.

Citoslovcia sú slová vyjadrujúce city, vôľu alebo rozličné zvuky. Sú to slová – vety:

Psst! Hurá!


Rozdelenie citosloviec

- vlastné : ech, ó, jaj, fuj, jej, ha-ha-ha, chi-chi-chi, bŕŕ, hijó.....

- zvukomalebné: čľup, kvak, hav, bum, bác....


Citoslovcia vo vete oddeľujeme čiarkami.

Haj, húsky! Bŕŕ, aká zima.


Ak citoslovce nadobudne platnosť vetného člena, neoddeľuje sa čiarkami.

Hlasné hurá sa ozývalo štadiónom.


V citoslovciach často píšeme -i aj po tvrdých spoluhláskach.

/kikirikí, tik-tak, hihihi, hijo/


Niektoré citoslovcia zapisujeme rozličným spôsobom.

čary – mary/ čáry – máry, cupy – lupy/ cupi – lupiÚLOHY:

1.Zdôraznite vetu Príď! vhodnými časticami:

 

2.Nájdite vo vetách častice:

Bolo nás tam okolo dvadsať. Zvýšilo mi zo desať korún. Zajtra vás bezpečne navštívim. Mám z toho, prirodzene, veľkú radosť. S tým sa jednoducho nedá nič robiť.


3. Doplňte vhodné citoslovcia:

.........., to bolí! .........., to smrdí!............, čo ste zas porobili! Vyhrali sme, ...........

.........., tá je malinká! ..............., kde ste sa tu vzali? Už to buchne,.........!


4. Doplňte čiarky.

Ó to je krása. Ja mňa to naozaj bolí. Ech nepodarilo sa to. A kedy prepánajána prídeš?

Hej stojte! Dovidenia odchádzam. Psst buďte už ticho. Bŕŕ je hrozná zima.

 

 

Použitá literatúra:

Slovenčina pre 5. ročník

 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.2
Hodnotené: 788x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame