Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Slovná zásoba

Dátum pridania: 06. 05. 2009 16:57
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 47781x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Miroslava Kristínová

reklama

 Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v národnom jazyku.

 

Slovná zásoba slovenského jazyka je spracovaná v slovníkoch slovenského jazyka.


Slová podľa vecného významu delíme na:

  1. plnovýznamové slová,

  2. neplnovýznamové slová.


  1. Plnovýznamové slová sú slová, ktoré majú svoj vlastný vecný význam a niečo pomenúvajú.

  1. Neplnovýznamové slová sú slová, ktoré nemajú samy o sebe vecný význam, nič nepomenúvajú, iba vyjadrujú vzťahy.

Plnovýznamové slová

Neplnovýznamové slová

podstatné mená

predložky

prídavné mená

spojky

zámená

častice

číslovky

citoslovcia

slovesá


príslovkyPríklady:

 

Slová s vecným významomplnovýznamové slová:

 

podstatné mená: slnko, okno, drevo, mama,

prídavné mená: široký, úzky, milý, zdvorilá,

zámená: jeho, ja, tvoj, náš, my, ona, vášho,

číslovky: tretí, dvojnásobný, štrnásťročný,

slovesá: čítať, písať, hovoriť, piť, spievať,

príslovky: zrána, zhruba, včera, uprostred.


Slová, ktoré nemajú vecný významneplnovýznamové slová:

 

predložky: bez, k, vo, od, okrem, po, popod, mimo,

spojky: a, ale, alebo, aby, pretože, hoci, či, žeby,

častice: potom, vari, nože, aspoň, azda, kdeže,

citoslovcia: čľup, jaj, fuj, fíha, cink, frnk, brnk.


Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o plnovýznamové alebo neplnovýznamové slová:

 

mrzne

plnovýznamové

sestrička

plnovýznamové

pod

neplnovýznamové

slabý

plnovýznamové

kameň

plnovýznamové

v

neplnovýznamové

stromy

plnovýznamové

že

neplnovýznamové

aj

neplnovýznamové

päť

plnovýznamovéJednovýznamové slová

 

Jednovýznamové slová majú len jeden význam, pomenúvajú jedinečný – neopakovateľný jav.


Napríklad: Slovensko, Bratislava, kosačka, diaľnica, skanzen, pravek.

 

Viacvýznamové slová

 

Viacvýznamové slová majú viac významov, pomenúvajú viac javov.


Napríklad:

 

kohútik - živočích,

kohútik - vodovodný,

list – prírodnina,

list – dopis,

hlava – časť tela,

hlava – kapustová,

koruna – minca,

koruna – kráľovská.


Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide jednovýznamové alebo viacvýznamové slová:

 

látka

viacvýznamové

Trnava

jednovýznamové

okno

viacvýznamové

matematika

jednovýznamové

koleno

viacvýznamové

Sládkovič

jednovýznamové

borovica

jednovýznamové

myš

viacvýznamové

diaľnica

jednovýznamové

stolička

viacvýznamové


ZHRNUTIE

 

plnovýznamové slová

neplnovýznamové slová

podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

spojky, predložky, častice, citoslovcia

majú vecný význam

nemajú vecný význam

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk 5, učebnica. Orbis Pictus Istropolitana, spol.s r.o., Bratislava, 2003. s. 38 – 43.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 836x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame