Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Spoluhlásky

Dátum pridania: 04. 07. 2012 16:58
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 45540x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová

reklama

 

Hláska je najmenšou zvukovou jednotkou našej reči.

 

Hláska je určitý zvuk vytvorený našimi rečovými orgánmi.

 

 

Hlásky v slovenčine delíme na:

 

  1. samohlásky,

  2. dvojhlásky,

  3. spoluhlásky. 

Spoluhlásky


V slovenčine poznáme spolu 27 spoluhlások.

 

Spoluhlásku označujeme zvyčajne jedným osobitným písmenom.

 

Spoluhlásky dz, dž a ch označujeme spojením dvoch písmen. 

Spoluhlásky z hľadiska znelosti delíme na:

 

  • znelé párové – b, d, ď, dz, dž, g, h, z, ž, v,

  • neznelé párové – p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f,

  • zvučné nepárové – m, n, ň, l, ľ, r, j. 

Zvláštnou skupinou sú spoluhlásky:

 

  • slabičné – l, ĺ, r, ŕ.


Spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ sú slabikotvorné, to znamená, že tvoria slabiku, ak stoja tieto spoluhlásky medzi dvoma inými spoluhláskami.


Napríklad:


vlk, stĺp, krb, krk, krv,vl-na, zr-no, stĺ-pik, vŕ-ba, hŕ-ba.


 

 

Spoluhlásky r, l nie sú slabikotvorné, teda netvoria slabiku, ak nestoja medzi dvoma inými spoluhláskami.


Napríklad:


brá-na, vla-ha, hla-va, krá-sa, - spoluhlásky r, l nestoja medzi dvoma spoluhláskami, ale medzi spoluhláskou a samohláskou. 

Spoluhlásky z hľadiska pravopisu delíme na:

 

  • tvrdé – h, ch, k, g, d, t, n, l,

  • mäkké - č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ,

  • obojaké - b, m, p, r, s, v, z, f. 

Tvrdé spoluhlásky – h, ch, k, g, d, t, n, l


Po tvrdých spoluhláskach h, ch, k, g, d, t, n, l v koreni domácich slov a od nich odvodených slov píšeme y, ý.


Napríklad:


h – hydina, pohyb, hýriť,

ch – chyba, chytať, chýr,

k – kývať, kýchať, kyjak,

g – gyps, gymnastika,

d – dyňa, dym, dýka,

t – tyč, motyka, motýľ,

n – nylon, nymfa,

l – lyžica, lyko, lýtko.


 

 

Mäkké spoluhlásky – č, dž, ž, š, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ


Po mäkkých spoluhláskach č, dž, ž, š, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ v koreni domácich slov a od nich odvodených slov píšeme i, í.


Napríklad:


č – očistiť, činnosť, číslo,

š – šiť, šiška, ošípaná,

ž – život, žila,

c – cibuľa, citrón, city,

dz – medzi,

j – hnojivo, uspokojiť,

ď – divadlo, chodiť, diviak,

ť – tisíc, tisnúť, stíšiť,

ň – pohľadnica, nitka,

ľ – líce, liga, list, oliva. 

Obojaké spoluhlásky b, p, m, v, r, z, s, f


Po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s, f píšeme y, ý, ale aj i, í.


Písanie y, ý po obojakých spoluhláskach


Tvrdé y, ý píšeme vo vybraných slovách a v slovách od nich odvodených.

 

Písanie y, ý po obojakých spoluhláskach vo vybraných slovách

 


Napríklad:


b – by, aby, bylina, Bytča, byvol, bystrý, bystrina, príbytok, obývať, nábytok, obyčaj,

m – mykať, mýliť sa, Myjava, myseľ, myš, umyť, hmyz, priesmyk, šmýkať sa, šmyk,

p – pykať, pytliak, kopyto, dopyt, pýriť sa, opytovať sa, prepych, pýr, pýriť sa, pysk,

r – rys, ryba, hrýzť, Torysa, korytnačka, Korytnica, strýc, ryža, bryndza, ryčať, ryk,

s – syn, syr, sýkorka, sýty, sypať, syčať, sychravý, sypký, syseľ, nasýtiť, vysychať,

v – vydra, vyžla, vysoký, výšina, Vyšehrad, zvykať, výskať, návyk, zvyčajný, zvyšok,

z – jazyk, ozývať, jazyčnica, nazývať, pozývať, vyzývať, prizývať, jazylka, jazyčný.

 

 

 

Písanie i, í po obojakých spoluhláskach


Napríklad:

 

b – obilie, obísť, bič,

m – Milka, miznúť, milý,

p – pichať, pískať, pijavica,

r – rizoto, riziko, Rím,

s – sirota, osika, sitko,

v – vidieť, visieť, víťaz,

z – zima, zívať, zips, zisk . 

Slabičné spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ


Spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ sú slabikotvorné, to znamená, že tvoria slabiku, ak stoja tieto spoluhlásky medzi dvoma inými spoluhláskami.


Napríklad:


vlk, stĺp, krb, krk, krv,vl-na, zr-no, stĺ-pik, vŕ-ba, hŕ-ba.


Spoluhlásky r, l nie sú slabikotvorné, teda netvoria slabiku, ak nestoja medzi dvoma inými spoluhláskami.


Napríklad:


brá-na, vla-ha, hla-va, krá-sa, - spoluhlásky r, l nestoja medzi dvoma spoluhláskami, ale medzi spoluhláskou a samohláskou.

 

 

 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o tvrdú, mäkkú alebo obojakú spoluhlásku:

z

obojaká spoluhláska

v

obojaká spoluhláska

b

obojaká spoluhláska

ch

tvrdá spoluhláska

ď

mäkká spoluhláska

d

tvrdá spoluhláska

ž

mäkká spoluhláska

j

mäkká spoluhláska

k

tvrdá spoluhláska

m

obojaká spoluhláska

n

tvrdá spoluhláska

dz

mäkká spoluhláska
Zopakujte si:
1. Ako delíme spoluhlásky z hľadiska pravopisu?
2. Ako delíme spoluhlásky z hľadiska znelosti?
3. Kedy je spoluhláska r, l slabikotvorná a kedy nie je?
4. Vymenuj tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky.
5. Ktoré hlásky patria medzi znelé a neznelé spoluhlásky?Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 30 – 33.

Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 459x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame