Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Prídavné mená

Dátum pridania: 28. 04. 2011 14:19
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 75273x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

reklama

 
Prídavné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti, náležitosť alebo príslušnosť osôb, zvierat, vecí a javov.

 

 

Gramatické kategórie prídavných mien:

 • rod,

 • číslo,

 • pád.

 

 

Prídavné mená môžu mať rod:

 • mužský- napríklad dobrý otec,

 • ženský - napríkladdobrámama,

 • stredný - napríklad dobré dieťa.


 

Prídavné mená môžu mať tvar:

 • jednotného čísla – singulár, napríklad dobrý otec,

 • množného čísla – plurál, napríklad dobrí otcovia.


 

Prídavné mená môžu byť v páde:

 • Nominatív: kto? čo? - napríklad chutný obed, chutné obedy,

 • Genitív: koho? čoho? - napríklad chutného obeda, chutných obedov,

 • Datív: komu? čomu? - napríklad chutnému obedu, chutným obedom,

 • Akuzatív: koho? čo? - napríklad chutný obed, chutné obedy,

 • Lokál: (o) kom? (o) čom? - napríklad (o) chutnom obede, (o) chutných obedoch,

 • Inštrumentál: (s) kým? (s) čím? - napríklad chutným obedom,chutnými obedmi.


 

Prídavné mená skloňujeme podľa vzorov:

 • pekný– napríklad dobrý,malý, zlý, vysoký,

 • cudzí– napríklad tunajší, horúci, širší, rúči,

 • páví– napríklad včelí, rybí, vtáčí, líščí,

 • otcov– napríklad Ferov, bratov, Jožov,

 • matkin– napríklad sestrin, Mirkin, Katkin.

 

 

Prídavné mená delíme na:

 • akostnénapríklad nízky, pekný, vysoký, chutný,

 • vzťahové – napríklad riečny, pracovný, športový,

 • privlastňovacie– napríklad sestrin, Zuzkin, rybací, husací, Michalov.


 

 

Akostné prídavné mená

 

pomenúvajú akosť – kvalitu, vlastnosť vecí, osôb, zvierat.

Akostné prídavné mená sa dajú stupňovať.

Pýtame sa na ne otázkami aký? aká? aké?

Akostné prídavné mená sa skloňujú podľa vzoru pekný alebo cudzí.

 

Príklady akostných prídavných mien:

dobrý, pekný, vysoký, chutný, mladý, svieži, starý, smutný, slabý, suchý, slušný, drzý.


 

 

Vzťahové prídavné mená

 

pomenúvajú vzťah, pôvod vecí, osôb, zvierat. Vzťahujú sa na iné slová. Vznikli tvorením od iných slov.

Pýtame sa na ne otázkami aký? aká? aké?

Vzťahové prídavné mená sa skloňujú podľa vzoru pekný alebo cudzí.

 

Príklady vzťahových prídavných mien:

zlatý (zlato), dnešný (dnes), školský (škola), okolitý (okolie), zajtrajší (zajtra), nočný (noc).


 

Privlastňovacie prídavné mená

 

vyjadrujú, že osobám alebo zvieratám niečo patrí.

Pýtame sa na ne otázkamičí? čia? čie?

Privlastňovacie prídavné mená sa skloňujú podľa vzoruotcov, matkinalebopáví.

 

Príklady privlastňovacích prídavných mien:

líškin, obrova, Jožova, priateľove, susedova, Jankina, dedkove.


 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč druh prídavných mien

 

Zdroj: Mgr. Kristínová

 

 

 

Použitá literatúra:

 

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 41 – 44.

Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 763x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame