Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Štylistické figúry - anafora, epifora, epizeuxa, epanastrofa

Dátum pridania: 28. 01. 2011 09:59
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 67817x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 ANAFORA – štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním hlások toho istého slova alebo skupiny slov na začiatku veršov, polveršov, strof, na začiatku viet.

 

Rozlišujeme:

 

  1. Hláskovú anaforu:

 

Nepáľte mažiarmi, nekazte vozduch drahý!

Nezvoňte do sveta, nechajte piesní jak!

(anafora na začiatku veršov – anafora na začiatku polveršov)

(J. Jesenský – Na vzkriesenie)

 

 

  1. Slovná anafora:

 

Mladosť, otčina horiacej túhy!

Mladosť, vrelých citov skala!

Mladosť, ty obraz nádejnej dúhy!

(A. Sládkovič – Marína)

 

 

  1. Syntaktická anafora:

 

Tak náhle spomnel som si na ďaleký domov,

tak náhle spomnel som si na stesk plachých očú.

(I.Krasko – Stesk)

 

 

Ďalšie príklady na anaforu:

 

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

možno mi ruku nedostať,

možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,

možno mi nemilým ostať,

možno mi ústam smädom umierať,

možno mi žialiť v samote,

možno mi život v púšťach zavierať,

možno mi nežiť v živote,

možno mi seba samého zhubiť –

nemožno mi ťa neľúbiť!

(A. Sládkovič – Marína)


 

Mladosť je túžba živá po kráse,

je hlas nebeský v zemskom ohlase,

jenepokoj duší svätý,

je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,

je kvetín lásky rajská záhrada,

je anjel v prachu zaviaty!

(A. Sládkovič – Marína)


 

Domov je chladná voda v zarosenom džbáne.

Domov sú ruky, položené na stole

v  nedeľnom tichu, po práci...

(M. Válek – Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať)


 

 

EPIFORAštylistická figúra založená na opakovaní slov na konci veršov:


Nech kto jak chce o nich húta,

na každom je krv prischnutá,

srdca môjho krv prischnutá...!

(I. Krasko - Kritikovi)

 

 

A pozdrav zelené i žlté vrchy,

i rieky biele, i čierne, každú rieku pozdrav oráč,

aj k cintorínom na druhej strane dňa prihovor sa, oráč...

( J. Lenko – Deň s oráčom)

 

 

Na nižnom konci dediny mal Jano kamarátov... Boli bosí – ako on, otrhaní – ako on, zašpinení – ako on. Všetci chudobní ako kostolné myši.

(F. Kráľ – Jano)


 

 

EPANASTROFA – štylistická figúra založená na opakovaní rovnakého slova alebo slovného spojenia na konci jedného verša a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety:

 

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.

Ktože ho nakládol? – dvanásti sokoli.

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,

akých ľudské oči viacej nevideli!

Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier,

akoby ich bola mala jedna mater,

jedna mater mala, v mlieku kúpavala...

(J. Botto – Smrť Jánošíkova)

 

 

Len krv,

krv, v baniach preliata,

krv ľudí červená je.

(L. Novomeský – Stretnutie)


 

 

EPIZEUXA – štylistická figúra založená na opakovaní toho istého slova v tom istom tvare za sebou vo verši alebo vo vete:

 

Sloboda, sloboda, slobodienka moja,

pre teba mne páni šibenice stroja!

(J. Botto – Smrť Jánošíkova)

 

Ten čas a zlý a neúprosný čas,

hniezdo pípajúcich vrások,

tak strašný, plesnivý, morový

čas, čas, čas, čas, čas, čas

vertikálny čas horizontálny

(R. Fabry – Čas – definícia intuitívna)

 

 

...dívali sa na seba, to si ty, to si ty, to sme my dvaja, my dvaja, my dvaja, my dvaja. Aká si krásna, povedal Marek, ako si opeknela, Olina, Olina, Olina, Olina... Bola krásna a bolo krásne opakovať jej meno, Olina, Olina, Olina, šeptať jej meno...

(V. Mináč – Živí a mŕtvi)


 

 

Zopakujte si:

  1. Vymenujte štylistické figúry.

  2. Charakterizujte anaforu a epiforu.

  3. Charakterizujte epizeuxu a epanastrofu.

 

Použitá literatúra:

PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava. ISBN 1-31-109

ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenčina na dlani. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

 

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.3
Hodnotené: 684x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame