Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Slovesá, príslovky
Predmet: Testy
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: ..
Zobrazené: 37309x
 

Slovesá, ktoré vyjadrujú fázy deja, sa nazývajú:
modálne
limitné
fázové
plnovýznamové

Limitnými slovesami sú (je) iba slová(o):
mať, ísť
smieť
musieť
začínať

Slovesá, ktoré vyjadrujú vôľu, potrebu konať dej, sa nazývajú:
fázové
limitné
činnostné
modálne

Ktoré zo slovných spojení vyjadruje modálnosť?
išlo ho poraziť
začínam chápať
musíš počkať
ostaneme ležať

(vyletieť) vysoko, (počuť) zľava- sú to príslovky:
času
miesta
príčiny
spôsobu

Ktorá z prísloviek vyjadruje mieru?
ostať nablízku
dnes začíname
preto odišiel
veľmi žiarliť

Ako sa nazývajú príslovky typu teplo, čisto, ticho?
obsahové
okolnostné
vlastnostné
spôsobové

Vlastnostné príslovky vyjadrujú:
miesto
spôsob a mieru deja
čas
príčinu

Slovesá opakovaného deja sú:
dokonavé
nedokonavé
fázové
limitné

Urči slovesný spôsob: Keby si čakal:
opytovací
oznamovací
rozkazovací
podmieňovací 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame