Rýchla navigácia:      
pridaj referát

Nervová sústava

Dátum pridania: 21. 06. 2010 17:32
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 3118x

Náš nervový systém sa v každom okamihu podie2a na akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame. Vytvára najzložitejšiu a najdôkladnejšiu komunikačnú a kontrolnú sieť v ľudskom tele.Stavba nervovej sústavyStavebnými jednotkami nervovej sústavy sú milióny vzájomne prepojených nervových buniek - neurónov. Činnosť neurónov je porovnateľná s činnosťou drôtov vedúcich elektrický prúd v zložitých elektronických prístrojoch. Neuróny zachytávajú nervové signály (vzruchy) v určitej časti ľudského tela, vedú ich do inej časti tela, kde sú spracovávané signály (iné vzruchy) prevedené do iných neurónov. Vzruchy môžu byť neurónmo dovedené do rôznych častí tela, kde môžu spôsobiť napríklad zastavenie svalového vlákna.Neuróny sú špeciálne bunky, ktoré sa môžu ľahko poškodiť pri zranení, infekciách, tlakom, pôsobením chemických látok alebo nedostatkom kyslíku. Keď sú nervové bunky raz zničené, už nikdy nemôžu byť obnovené, a preto akékoľvek poškodenia nervovej sústavy majú veľmi vážne dôsledky. Nervovú sústavu delíme na dve navzájom úzko prepojené a spolupracujúce časti. Prvá časť, tzv.centrálny nervový systém, je tvorený mozgom a miechou. Druhá časť, tzv. periférny nervový systém, je tvorený z nervových tkanív ležiacich mimo centrálnej nervovej sústavy. Ako centrálny nervový systém, tak periférny nervový systém sa skladá z veľa častí. Periférne nervstvo rozdeľujeme do dvoch skupín: na somatické nervstvo (mozgomiešne nervstvo) a vegetatívne nervstvo.Vedomé a nevedoméVegetatívny nervový systém riadi činnosť vnútorných orgánov a žliaz, napr. činnosť srdca, žalúdku, ladvín a slinivky brušnej. Somatický nervový systém môžeme rozdeliť na dve časti: na senzitívny a na motorický systém. Informácia o vnútornom svete je zachytávaná vo zmyslových orgánoch. Príkladom môže byť oko vybavené špeciálnymi bunkami - receptormi.

reklama

 


Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 467x

Späť
 

 
odporúčame