Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Rovnomerný a nerovnomerný pohyb – grafy

Dátum pridania: 27. 11. 2012 22:41
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 11561x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Monika Andrejovská

reklama

 

Pri ceste autom nás zaujíma vzdialenosť z východiska do cieľa cesty – dráha, po ktorej sa bude auto pohybovať. Podľa dĺžky dráhy vieme odhadnúť čas, ktorý bude potrebný na cestu. Dopredu vieme, že na ceste nás stretnú rôzne obmedzenia, prekážky, napr. obmedzenia rýchlosti v obci, nekvalitný povrch cesty, alebo námraza. Preto vieme, že rovnaké úseky cesty neprejdeme za rovnkaý čas. Pri jazde na diaľnici môžeme obvykle ísť dlhší čas rovnakou rýchlosťou, rovnaké useky dráhy prejdeme za rovnaký čas.


Úloha


Dve autá, sivé a zelené, vyšli súčasne z parkoviska a pohybujú sa po diaľnici. Po určitom čase jazdy začneme sledovať ich pohyb tak, že zaznamenávame v päťminútových časových intervaloch dráhu, ktorú autá prešli. Záznam dráhy a času ich pohybu je na nasledujúcom obrázku.


Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková

 

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková

 

  1. Opíš pohyb sivého auta a zeleného auta. Aký je rozdiel medzi pohybom sivého a zeleného auta? Vysvetli.

  2. Doplň do tabuliek hodnoty času a dráhy pre obidve autá.

  3. Z hodnôt času a dráhy zostroj graf závislosti dráhy od času s (t).


 

Tabuľka pre sivé auto


Čas od začiatku merania t(min)

0

5

 

 

10

 

 

 


Celková dráha od začiatku merania s (km)

0

30

60
 

Tabuľka pre zelené auto


Čas od začiatku merania t(min)

0

5

10
Celková dráha od začiatku merania s (km)

0

4

12

 

Osi grafu s (t) pre sivé auto


Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková

 

 

Osi grafu s (t) pre zelené auto


Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková

 

 

Odpovedz:


  1. Predpoklada, že sivé auto sa bude pohybovať aj po dvadsiatich minútach stále rovnako. Vieš povedať, akú dráhu prejde za 1 hodinu?

  2. Porovnaj priebeh grafov pre sivé a pre zelené auto. V čom je ich preiebeh rozdielny?

  3. Predpokladaj, že jedno z áut, sivé alebo zelené, v priebehu merania zastalo, napr. preto, že vodič musel telefonovať. Ako by sa to prejavilo na čiare grafu?


 

Riešenie úlohy:

 

a) Sivé auto prejde za 5 minút vždy dráhu 30 km. Zelené auto prejde za 5 minút rôznu dráhu, najprv 4 km, potom 8 km atď. Sivé auto ide rovnomerne. Zelené auto neide rovnomerne, zrýchľuje a spomaľuje.

 


Tabuľka a graf s(t) pre sivé auto


b)

 

Čas od začiatku merania t(min)

0

5

10

 

15

20

Celková dráha od začiatku merania s (km)

0

30

60

90

120


c)

/userfiles/image/Zofia/November%20-%202012/fyzika/Rovnomerny_a_nerovnomerny_pohyb_grafy_8r_november_html_46a09a8e.png

 

 

 

Tabuľka a graf s (t) pre zelené auto

 

b)

 

Čas od začiatku merania t (min)

0

5

10

15

20

25

Celková dráha od začiatku merania s (km)

0

4

12

20

24

26


c)

/userfiles/image/Zofia/November%20-%202012/fyzika/Rovnomerny_a_nerovnomerny_pohyb_grafy_8r_november_html_4f5d3167.png

 

 

Odpovede:


1. Sivé auto ide stále rovnomerne, za 5 minút prejde vždy 30 km. 1 hodina má 60 minút. Sivé auto prešlo za 20 minút 120 km, teda za 60 minút prejde 3.120 km = 360 km.

 

2. Sivé auto ide rovnomerne a jeho graf závislosti dráhy od času s (t) má tvar priamky. Zelené auto ide nerovnomerne a jeho graf závislosti dráhy od času s (t) má tvar krivky. Podľa tvaru grafu vieme povedať, aký pohyb koná auto. Ak je grafom s(t) priamka auto koná rovnomerný pohyb. Ak je grafom s(t) krivka, auto koná nerovnomerný pohyb.

 

3. Ak auto zastane, čas beží, ale dráha sa nezväčšuje. Napr. ak sivé auto stojí po prejdení 60 km 5 minút, hodnota dráhy je počas celých 5 minút len 60 km. Ako sa to prejaví na grafe s(t) vidíte na obrázku.

 

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková

 

V čase, keď sivé auto stojí, je graf s(t) rovnobežný s časovou osou. 

 Zopakujte si:
1. Kedy teleso koná rovnomerný pohyb? Uveďte aj konkrétne príklady.
2. Aký tvar má graf závislosti dráhy od času s (t) pri nerovnomernom pohybe?
3. Čo vieme povedať o pohybe auta medzi 5 a 10 minútou, ak je v tom čase graf s (t) rovnobežný s časovou osou?Použitá literatúra:
Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica MorkováZdroje obrazkov:
Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morkováotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 400x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame