Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Sebapoznanie, sebapozorovanie

Dátum pridania: 09. 05. 2012 14:54
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 9673x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. G. Kéry

reklama

 


Človek by nebol človekom, keby niečo nechcel. Keby nemal nejaké ciele. Jeden môže hrať lepšie futbal, dievča chce byť krajšie, ďalší sa chce lepšie učiť a ďalší by si rád lepšie rozumel s rodičmi.

Každú potrebu, túžbu, sprevádza snaha dosiahnuť cieľ, uspokojiť potrebu. Na ceste k splneniu našich cieľov sú prekážky. Každú prekážku možno nazvať problémom. Každý problém možno riešiť lepšie a horšie, dobre a zle.

Odpovedz si na týchto sedem otázok.

 

 • Čo by si si prial teraz od života?

 • Čo ťa robí šťastným?

 • Čo ti prináša smútok, čo ťa vie nahnevať?

 • Čo chceš v živote dosiahnuť ?

 • Na aké otázky by si rád dostal odpoveď?

 • Keby si mohol zmeniť niečo vo svojej minulosti, čo by to bolo?

 • Ako by si chcel stráviť svoj posledný deň života?

 

Ako sa vidíš a cítiš ty sám? Niet vari človeka, ktorý by nemal problém. Odpovede ti môžu ukázať, že máš nejaký problém, utvoriť predstavu ako ich odstrániť, ich závažnosť. Ktoré problémy sú najdôležitejšie, ktoré cítiš ako najťažšie, nemusia to byť len problémy ale aj momentálne potreby, životné ciele.

 

 

Sebapozorovanie, alebo ako sa poznať

 

Prvým krokom v programe zmeny správania sebausmerňovaním, je sebapozorovanie alebo sebasledovanie.

Sebapozorovanie znamená, že človek si robí záznamy o svojom správaní. Ak ich robí starostlivo, prináša to mnohé výhody, lepšie sa pozná, vie posúdiť, ako sa správa, čo urobil dobre a čo zle.

Odporúčam viesť si denník a zapisovať dôležité udalosti aj svoje významné správanie. Významné správanie je také, pri ktorom sú nejaké problémy, konflikty, je to správanie , s ktorým nie sme spokojný.

 

Na správne sebapozorovanie treba vedieť definovať a merať svoje významné správanie. Napríklad keď máte problémy s učením, musíte si zaznamenávať , kedy sa učíte, koľko sa učíte, kde a čo spôsobilo, že látku ste sa naučili, čo spôsobilo, že ste sa ju nenaučili dostatočne. Takýto postup vám pomôže bližšie špecifikovať problémové správanie.

Keď si preštudujete záznamy, zistíte, čo je pre vás prospešné a čo nie, čo vás brzdí v učení. Podobne sa dajú viesť záznamy o fajčení, alebo od závislosti (televízie, počítačov....). Pravidelné záznamy vás donútia venovať dôkladnú pozornosť vlastnému správaniu, pomôžu lepšie sa oboznámiť s osobným/ so svojim problémom.

 

Príklady: Ak máte dojem , že veľa času venujete práci s počítačom, záznamy vám odhalia, koľko to v skutočnosti je, aký to má pre vás prínos alebo koľko času zbytočne strácate. Podobne dievčatá ak majú tendenciu priberať , alebo sa objavujú nejaké choroby či únava, tieto okolnosti sa môžu stať predmetom sebapozorovania.

Tieto informácie možno využiť pri pláne na zmenu správania.

 

 

Úloha

 

Vyberte si jeden až tri problémy ktoré budete sledovať, pri ktorých sa chcete zlepšiť, zmeniť svoje správanie. Napríklad:

 

 • Lepšie sa učiť

 • Menej sledovať televíziu

 • Menej času venovať počítaču

 • Schudnúť

 • Mať lepšie vzťahy s rodičmi, v rodine, konkrétne s kým

 • Viac, dôslednejšie sa venovať športu, tréningu,

 • Zdravšie sa stravovať

 • Lepšie vyzerať

 • Iné

 

Keď ste si vybrali problémy, robte si záznamy, píšte si denník, zápisník sebapozorovania.

 

Hry na sebapoznanie

Urobte si jednoduché cvičenie. Na papier si obkreslite obrys svojej ruky a do každého prsta napíšte v čom ste dobrí, v čom vynikáte, za čo by ste sa mohli pochváliť.


Zdroj:http://josefcarvan.sweb.cz/obrazek.php?cesta=foto/obrys%20ruky%20001.jpg&nazev=&popisek=obrys%20ruky%20001.jpg

 

Môžete požiadať rodičov, kamaráta alebo kohokoľvek, kto vás pozná aby vyplnil ďalší obrys vašej ruky, vašimi dobrými vlastnosťami, schopnosťami či zručnosťami.

Môžete porovnať to, ako sa vidíte vy sami s tým, ako vás vidia iní.

Je dôležité dokázať oceniť sám seba a je rovnako dôležité vedieť pochváliť druhých.

Stáva sa, že je nám ľahšie na adresu svojich spolužiakov alebo kamarátov povedať niečo hanlivé, kritické, to čo nám na nich prekáža.

Ťažšie sa nám hľadá to, čo sa nám na nich páči, čo je pozitívne alebo čím nám urobili radosť.


Rozprávajte sa o pozitívnych vlastnostiach, ktoré si u ľudí ceníte.

Rozdeľte sa do piatich skupín po piatich alebo šiestich. Je lepšie , ak sú v skupine žiaci, ktorí sa navzájom poznajú. Skupina sa zameria na jedného žiaka a toho „bombarduje“ všetkými pozitívnymi vlastnosťami, ktoré na ňom vidí. Žiak počúva a nič nehovorí. Jeden zo skupiny robí zapisovateľa a urobí zoznam všetkých pozitívnych vlastností.

 

U každého by ste mali spoločne nájsť aspoň desať pozitívnych vlastností.


 

Príroda používa ľudskú fantáziu ako prostriedok aby mohla pokračovať vo svojej tvorivej činnosti“.

Pirandello

 

 

 Použitá literatúra:
M. Zelina, M. Zelinová , A. Janovská , J. Varmuža, Ako zmeniť sám seba ? , OG Vydavateľstvo Poľana , spol. s.r.o. 2005

Z.Kašparová, T.Houška, M.Uhereková, Ako poznám sám seba ?, CKH, s.r.o. Vydavateľstvo Poľana, Bratislava 1999Zdroje obrazkov:
http://josefcarvan.sweb.cz/obrazek.php?cesta=foto/obrys%20ruky%20001.jpg&nazev=&popisek=obrys%20ruky%20001.jpgHodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 347x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame