Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Maturanti, inšpirujte sa na našej stránke, aby ste zožali úspech pri maturitnom stole. Prajem veľa šťastia!
Maya
maja
 

MS Excel

Dátum pridania: 21. 10. 2010 12:02
Zobrazené: 4505x

Vypracoval: Ing. Juraj PalásthyProgram MS Excel dokáže:

 

 • Vytvoriť novú tabuľku

 • Otvoriť jestvujúcu tabuľku

 • Uložiť práve spracovávanú tabuľku

 • Uložiť jestvujúcu tabuľku, ako inú pod iným názvom, alebo na inom nosiči

 • Vytlačiť tabuľku, alebo jej časť

 • Odoslať spracovávanú tabuľku e-mailom

 • Publikovať tabuľku

 • Uzavrieť tabuľku

 

 

Program MS Excel má obrovské množstvo editačných funkcií, ktoré máme k dispozícii okamžite po nainštalovaní programu. Takýmito editačnými funkciami môžeme nastaviť:

 

 • Typ a veľkosť písma

 • Forma zvýraznenia písma

 • Farba písma a podfarbenie textu

 • Zarovnanie textu v rámci bunky vľavo, na stred, vpravo do bloku (do obidvoch strán)

 • Orámovanie bunky

 

 

Spôsob práce s editorom je veľmi podobný spôsobu práce s editorom MS Word. Jeden, avšak zásadný rozdiel je v tom, že v tabuľke vždy editujeme obsah bunky. Aj nastavenia pre každú bunku môžeme osobitne meniť. MS Excel nám umožňuje v každej tabuľke zhotoviť toľko hárkov, koľko potrebujeme.

Program MS Excel nám umožňuje do textu vložiť:

 

 • Kontingenčnú tabuľku

 • Tabuľku

 • Ilustrácie, obrázok, klipart, rôzne tvary na vkladanie schém

 • Graf z údajov tabuľky

 • Prepojenie na iné tabuľky, alebo iný zošit v rámci tabuľky

 • Text, textové pole, hlavičku a pätu, ako v klasickom dokumente

 

 

Rozloženie strany je veľmi dôležitou vlastnosťou programu MS Excel. Môžeme si nastaviť:

 

 • motívy

 • okraje strany, orientáciu tabuľky, jej veľkosť, môžeme vymedziť oblasť tlače, nastaviť pozadie a vytlačiť nadpisy tabuľky

 • podľa veľkosti papiera môžeme nastaviť, šírku, výšku a mierku papiera

 • možnosti hárka, ako sú mriežka a nadpisy

 • usporiadanie tabuľky, kde môžeme nastaviť tabuľku výberu, zarovnanie

 

 

Hlavným poslaním tabuľky je zadávanie údajov a výpočty v tabuľke. Preto jednou z najdôležitejších záložiek je záložka vzorcov. Tu máme k dispozícii obrovské množstvo funkcií:

 

 • matematických

 • ekonomických

 • logických

 • štatistických

 • textových

 • finančných a mnohých iných.

 

 

Okrem toho si môžeme nadefinovať názvy premenných, urobiť výber z tabuľky, skontrolovať správnosť vzorca a odskúšať výpočty v tabuľke.

MS Excel, ako matematicko-štatistický nástroj pracujúci a číselnými údajmi môže pracovať s:

 

 • vlastnými údajmi,

 • údajmi z webu

 • údajmi z iných zdrojov

 

 

Okrem toho nám program MS Excel umožňuje s údajmi pracovať tak, že si ich môžeme zotriediť, filtrovať, vymazať. Ďalej môžeme v rámci tabuľky zlúčiť bunky a údaje v nich, zoskupiť údaje, oddeliť údaje a vytvárať medzisúčty.

V tabuľke môžeme vykonať kontrolu pravopisu, korektúru tabuľky, vložiť, odstrániť alebo zobraziť komentáre. Veľmi dôležitou vlastnosťou programu MS Excel je to, že zamedzí vkladať zmeny do tabuľky, môže sledovať vykonávanie zmien a tak zabezpečiť tabuľku pred prípadným zneužitím.

 

Poslednou záložkou programu MS Excel je možnosť Zobraziť. Tu máme možnosť zobraziť:

 

 • zošit

 • panel (môžeme ho aj skryť)

 • môžeme použiť lupu

 • pracovať s oknom

 • definovať makrá

 

 

Ako vidieť z tohto stručného výpisu funkcií ide o veľmi silný nástroj na tvorbu matematických, ekonomických a štatistických tabuliek. Program MS Excel pre svoju univerzálnosť nachádza dnes obrovské uplatnenie prakticky vo všetkých odvetviach ekonomiky, techniky, vzdelávania a všade inde.


 

 

Otázky:

 1. Vysvetlite význam a použitie Excelovských tabuliek v praxi.

 2. Vysvetlite rozdiel medzi zošitom a hárkom tabuľky?

 3. Môžem v tabuľke meniť šírku stĺpca?

 4. Môžem v tabuľke využívať automatické súčty?

 5. Môžem pracovať len s časťou tabuľky?
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 392x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame