Rýchla navigácia:      
pridaj referát

Ľ.PODJAVORINSKÁ

Dátum pridania: 15. 12. 2010 18:12
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 4169x

reklama

 
text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">-          detská tematika: Čin-Čin ,...

-          jej postavenie v slovenskej literatúre je veľmi osobité ..... chronologicky – 2.vlna, no často vo svojej tvorbe naznačuje smerovanie k lit.moderne

-          niektoré motívy a humor – podobné v próze s M.Kukučínom, v poézii = štúrovská poetika

-          život a osud podobný Timrave – nevydala sa, celý život prežila v relatívne úzkom priestore – odzrkadlenie v jej tvorbe – poézia – jej vyjadrenia

-          Timrava kritizovala sentimentalitu Podjavorinskej, oceňovala veršíky pre deti

-          výchova základná, nevyhnutné vzdelanie, pokračovanie – jej strýko (bibliograf) – on ju podnietoval k ďalšiemu vzdelaniu

-          v 12.r. = prehľad v českej, ruskej literatúre

-          začínala prózou (15.ročná) – 1.publikovaná próza (Turecká svadba) odštartovala prvé z 3 období Podjavorinskej tvorby

-          1.)obdobie(1887-93)

-          všeobecne: drobné humoristické obrázky zo slovenskej dediny (vplyv Kukučína)

-          často je to smiech nad neschopnosťou (nedostatkoch) jednotlivca – slúžia len na pobavenie, zasmiatie... (Fako – meno koníka, Sokoliar,...) – Fako Ďura Kotúlku – evidentne dobre poznala Rysavú jalovicu

-          hrdinovia prvých próz – figúrky, nie ozajstné postavy

-          2.obdobie  (1893 – 1900)

-          tenduje moderna

-          dominuje motív lásky – nie je to láska v zmysle harmónie, ale je to skôr Timravovský typ lásky – trápenie, bolesť

-          nosné motívy popri láske – dezilúzia, život naplnený sentimentalizmom, beznádejou,..

-          prózy: a.) monografické (Ondráš, Krivuľa, Na prievoze, Tvrdé lelky (?),...)

-          príbeh okolo 1 ústrednej postavy, štúdie typov ľudí, ktorí sú vyradení z bežného života dediny

-          hrdinovia sa snažia vrátiť do spoločnosti – cez lásku, , no často sú to pokusy neúspešné – tragický koniec

-          dedinčania sa dostávajú do mesta (spoločenský vír) – symbol neresti, amorálnosti, špiny

                  b.) pocitové – ventiluje si svoje osobné pocity, často podlieha sentimentu (Pozde, Dozvuky, Ideál,...)

-          3.obdobie (1904-0910): - spoločenské problémy, videla biedu ľudí na dedine, nie v systéme, ale v tom, ako ich vydierali krčmári...

-          prózy: V otroctve; Otrok – poukazuje na humorných ľudí, ktorí sa nevedia brániť alkoholizmu

-          novátorské tendencie: 1.slovenská poetka – jej básne vyšli aj knižne (zbierky), jej literárna tvorba prechádza od sentimentálne ladených dievčenských veršíkov (bezproblémové) až k básniam umelecky zručným, precízne, myšlienkovo poskytujú samostatný názov, pohľad na svet

-          1.zb. Z VESNY ŽIVOTA (1895)

-          23 ročná ju vydala, ale veršíky, ktoré napísala ešte  mladšia

-          štúrovská poetika, ľudová slovesnosť

-          (Vzkries nás Kriste – tieto typy – vplyv Vajanského – symbol ukrižovania a vzkriesenia – túžba po slobode)

-          typy: prírodno-psychologický paralelizmus (Jeseň, A zasa prišla jeseň) – prírodné javy + stavy ľudskej mysle, duše

-          báseň: V chráme – akoby Kraskovsky ťažké verše, kliatby na nespravodlivosť tohto sveta (ešte pred tvorbou Kraska)

-          1895 – v niektorých básniach intenzívne – pocit samoty (typické pre modernu), deziluzívne pocity (farebná symbolika), epitetá, redukcia strofického a slovného materiálu – nie sú príliš rozsiahle, väčší dôraz sa kladie na symboly – málo slov, ale je povedané cez symboly

-          ďalšie básn.zb. BALADY (1930)

-          niektoré  tragické, humoristické, sociálne ladené (siroty)

-          3 bás.zb. PIESNE SAMOTY (1942)

-          ĽP chcela premôcť neurčitý žáner: verš, poviedka Puškinovského typu

-          Romantické inšpirácie – ironizuje (Po bále, Na bále – hlavný hrdina doktor Jeseň – ironizuje J.Jesenského – jeho sarkastický pohľad na ženy)

-          ľahtikár plný vín, Don Juan Darbuch, Eugen Onegin – takto vnímala ĽP J.Jesenského

-          Neľud (?) – fragment

-          len nejaký náčrt, ktorý mal ostať nedokončený

-          v Slovenských pohľadoch (1915) publikovali ho (Vajanský bol nadšený týmto dielom – hlavne typ hrdinu: intelektuál odovzdaný národu)

-          aj keď ju Vajanský nabádal na dokončenie – nestalo sa tak

-          otvorenosť, nedopovedanie = príznačné pre modernu

-          moderna poskytuje pre čitateľa jeho vlastnú interpeetáciu

-          ĽP – medzigeneračný zjav – vnímaná skôr pozitívne

-          J.Čajak – medzigeneračný zjav – vnímaný skôr negatívne

-          Čajak – vrchol vlny

-          ĽP – harmonický mechanizmus (optimistický protiklad Timravinho videnia sveta)Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 456x

Späť
 

 
odporúčame