Rýchla navigácia:      
pridaj referát

Opis

Dátum pridania: 14. 11. 2010 18:36
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 44422x

reklama

 

 

Charakteristika: opisný sloh. postup sa zameriava na vymenovanie znakov a vlastností osoby, veci alebo činnosti, javov, prostredia, prírodných dejov, na priblíženie, na znázornenie niečoho alebo niekoho – niekomu inému.

Znaky:  - Opis je založený na cieľavedomom pozorovaní a na následnom vymenúvaní základných znakov predmetov, osoby alebo javu

-          Úlohou je vystihnúť opisovaný objekt ako celok a zároveň jeho jednotlivé časti, ich vlastnosti a vzájomné vzťahy

-          Je tu vypočítavanie vlastností – enumerácia

-          Pri opise akéhokoľvek predmetu je dôležité rozpoznať jeho podstatné znaky a vlastnosti, usporiadať ich podľa dôležitosti a vytvoriť si logický postup opisovania

-          Autor si zvolí miesto, odkiaľ začne pozorovať a opisovať: predmet opisuje napr. sprava doľava alebo naopak, zhora nadol alebo naopak, spredu dozadu alebo naopak, od stredu k obvodu alebo naopak.

-          Jednotlivé časti opisu môžeme zamieňať okrem návodu alebo opisu pracovnej činnosti

-          Opis musí mať úvod, jadro, záver

-          Používajú sa tu menné slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, zámená

-          Stavové slovesá: rastie, starne, mladne

-          V dynamickom opise prevládajú činnostné slovesá: varí, pečie, opravuje

-          Sú tu viacnásobné vetné členy

Druhy opisu

A. podľa toho, čo opisujeme :

1. opis osoby

2. opis veci

3. opis pracovného postupu ( vymenujeme materiál, pomôcky, opis postupu, tu nemusí byť úvod, jadro, záver, píšeme to v 1. os. pl. : vyrobíme, položíme... alebo v 2. os . pl. rozkazovací spôsob: položte, upravte...

4. opis s dejovým rámcom – je to opis udalosti – reportáž

B. podľa spôsobu opisovania:

1. statický opis – stavové slovesá, trpné príčastie: je zmontovaný, menné slovné druhy

2. dynamický opis – činnostné slovesá

C. podľa zaradenia do jazykových štýlov:

1. v hovorovom štýle je to jednoduchý opis

2. v náučnom, odbornom štýle je to odborný opis

3. v umeleckom štýle je to umelecký a náladový opis

D. podľa postoja autora:

1. subjektívny opis – opis predmetu zo svojho hľadiska

2. objektívny opis – nevyslovuje vlastné hodnotiace stanovisko

Útvary slohového postupu:

Jednoduchý opis, odborný opis, umelecký opis, statický opis, dynamický opis( návod na použitie, recept, opis pracovného postupu), životopis – curriculum vitae, v administratívnom štýle je to štruktúrovaný životopis, v umeleckom štýle – beletrizovaný životopis, posudok, charakteristika, cestopis, karikatúra – je druh charakteristiky, v ktorom sa zveličujú negatívne vlastnosti nejakej osoby, pričom sa využíva irónia a satira.

irónia - výsmech; úmyselné použitie slov v opačnom význame

Satira je ostrý, útočný, uštipačný, bezohľadný výsmech, posmech, politická satira

Základný slohový útvar je opis. Zachytáva jedinečné znaky a vlastnosti, ktorými sa predmet odlišuje od podobných predmetov.

 

Znaky opisu literárnej postavy: zachytenie opisu s cieľom zapôsobiť na city čitateľa, prejaviť sympatiu alebo antipatiu – mamka Pôstková je autorovi sympatická: je malička, má plachtičku, prirovnáva ju k dieťaťu

Využívajú sa tu umelecké prostriedky: hyperbola – zveličenie – je zoschnutá, zdrobneniny, metafory: tvár vykúka, ruky trčia, prirovnanie: toľká ako dieťa, nepresné údaje : okolo 65 rokov

 

 

UROBTE OPIS JEDNEJ POSTAVY ( vyber si jednu)

 

MAMKA PôSTKOVÁ

Má okolo 65 rokov, je neobyčajne zoschnutá, maličká žena. Na nohách má veľké staré čižmy. Spod plachtičky jej vykúka čierna, zmraštená chudá tvár, zapadnuté, bezzubé ústa a trčia detsky malé ruky. Nie je toľká ako stredne urastené desať – jedenásťročné dieťa. Mala ťažký život, jej muž nerobil, len pil.

 

 

ŤAPÁKOVCI

 

Anča – je pekná v tvári, ale lámka jej pokrivila nohy. Nemôže chodiť, vláči sa po dome iba na dlaniach a kolenách. Volajú ju Zmija pre jej ostrý jazyk a studené srdce.

Vyšíva svadobné čepce, ale sama nikdy taký nosiť nebude, lebo vie, že sa nevydá. Svojou pracovitosťou sa odlišuje od ostatných, ale z trucu chce, aby všetko ostalo pri starom.

Vnútri citlivá a nežná, ale osobné nešťastie ju robí závistlivou, nešťastnou, zádrapčivou a drsnou. Túži byť milovaná, no zostáva jej len vyšívanie čepcov.Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 647x

Späť
 

 
odporúčame