Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Desatinné čísla

Dátum pridania: 05. 03. 2010 16:11
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 105405x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Jana Zárecká

reklama

 

Mnohí z vás chodia nakupovať, niekedy s rodičmi, kamarátmi alebo aj sami. Ceny takmer všetkých tovarov sú udávané číslami, ktoré obsahujú medzi číslicami aj čiarku. Takéto čísla nazývame desatinné čísla a čiarka, ktorá v nich je desatinná čiarka. Desatinné číslo poznáme podľa toho, že obsahuje desatinnú čiarku.

 

 

Desatinná čiarka delí číslo na dve časti:

 

 • vľavo – pred desatinnou čiarkou sa nachádzajú celé čísla

 • vpravo – za desatinnou čiarkou sa nachádzajú „časti celého čísla“ – desatinná časť

   

 

Číslo 12,56812 je desatinné číslo, lebo obsahuje desatinnú čiarku.

 

 

Vľavo – pred desatinnou čiarkou sa nachádza číslica 2, ktorá udáva počet jednotiek. Pred touto číslicou je číslica 1, ktorá udáva počet desiatok.

 

Vpravo – za desatinnou čiarkou je desatinná časť - „časti celého čísla“:

 • na prvom mieste za desatinnou čiarkou (číslica 5) sú desatiny

 

Desatinu celého čísla dostaneme, ak dané číslo rozdelíme na 10 rovnakých častí – vydelíme ho číslom 10. Napríklad, ak číslo 5 (predstavte si to v eurách) rozdelíme na 10 častí, jedna časť je 0,5 (50 centov)

 

 • na druhom mieste za desatinnou čiarkou sú stotiny (číslica 6)

 

Stotinu celého čísla dostaneme, ak ho rozdelíme na 100 rovnakých častí

 

 • na treťom mieste za desatinnou čiarkou sú tisíciny (číslica 8)

   

 • na štvrtom mieste za desatinnou čiarkou sú desaťtisíciny (číslica 1)

   

 • na piatom mieste za desatinnou čiarkou sú stotisíciny (číslica 2)

   

 

Takéto číslo čítame: dvanásť celých päťdesiatšesťtisícosemstodvanásť stotisícin

 

 

 

Príklad:

 

Prečítajte nasledujúce desatinné čísla:

 

2,8 – dve celé osem desatín

3,15 – tri celé pätnásť stotín

0,42 – nula celá štyridsaťdva stotín

1, 05 – jedna celá päť stotín

24, 007 – dvadsaťštyri celých sedem tisícin

 

 

 

Príklad:

 

Zapíšte desatinné čísla:

 

dve celé tridsať stotín – 2,30

štyri celé šesť desatín – 4,6

jedna celá päťdesiattri tisícin – 1, 053

sedem desatín – 0,7

deväť tisícin – 0,009

 

 

 

Vyjadrite v tvare desatinného čísla sumy:

 

3 € 20 centov – 3,20

5 € 12 centov – 5,12

10 € 8 centov – 10, 08

 

 

 

Každé desatinné číslo môžeme napísať v tvare zlomku, pričom v menovateli budú čísla 10; 100; 1000; 10000.... Takýto zlomok nazývame desatinný zlomok. Platí to aj naopak – každý desatinný zlomok môžeme napísať v tvare desatinného čísla.

 

 

 

Príklad:

 

Z daných zlomkov vypíšte tie, ktoré sú desatinné:

 

frac{4}{10}, frac{5}{100}, frac{5}{12}, frac{8}{50}, frac{13}{15}, frac{25}{100}, frac{58}{1000}

 

 

Riešenie

 

Desatinné zlomky sú frac{4}{10},frac{5}{100},frac{25}{100}, frac{58}{1000}

 

 

 

Príklad:

 

Desatinné čísla napíšte v tvare desatinného zlomku

 

 

0,3 – nula celá tri desatiny – to znamená, že do menovateľa zlomku napíšeme číslo 10 a na miesto čitateľa napíšeme číslicu 3

 

0,3 = frac{3}{10}

 

 

2,45 – dve celé štyridsaťpäť stotín – do menovateľa zlomku napíšeme číslo 100 a namiesto čitateľa napíšeme číslo 245

 

2,45 = frac{245}{100}

 

 

1, 008 – jedna celá osem tisícin – do menovateľa zlomku napíšeme číslo 1000 a na miesto čitateľa napíšeme číslo 1008

 

1,008 = frac{1008}{1000}

 

 

 

Príklad:

 

Desatinný zlomok napíšte v tvare desatinného čísla:

 

 

frac{12}{10}= 1,2 – na mieste menovateľa je číslo 10, to znamená, že desatinné číslo končí na mieste desatín, preto do čísla doplníme desatinnú čiarku tak, aby číslo vyjadrovalo desatiny

 

 

frac{7}{100}= 0,07 – na mieste menovateľa je číslo 100, to znamená, že desatinné číslo končí na mieste stotín, preto číslo zapíšeme tak, aby vyjadrovalo stotiny (končilo na mieste stotín)

 

 

frac{25}{100}= 0,25 – na mieste menovateľa je číslo 100 – číslo vyjadruje stotiny, preto ho zapíšeme tak, aby končilo na mieste stotín

 

 
Zopakujte si:
1. Napíšte tieto desatinné čísla:

dve celé osem stotín

trinásť tisícin

štyridsať celých päť desatín

2. Zapíšte v tvare zlomku 15/10; 3/100; 5/10

3. Zapíšte v tvare desatinného zlomku 4,2; 0,07; 38,54Použitá literatúra:
Matematika pre 5. ročník základných škôlotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 811x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame